« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Návrh na zrušení částí opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh na zrušení částí opatření obecné povahy
č.j.66 A 4/2023 - 55
<br> KRAJSKÝ SOUD VBRNĚ
<br> Rooseveltova 648/16,601 95 Brno tel.: 546 511 111,fax: 546 513 362,e—mail: podatelna©ksoudbrn.justice.cz,IDDS: 5\vwaa9j
<br> Obecní úřad Malhostovice Malhostovice 75 666 03 Malhostovice
<br> NAVRHOVATELÉ: a) XXXXX XXXXXXX bytem Dlouhá XXXX,XXX XX Tišnov
<br> b) Ing.XXXXXX XXXXXXXX bytem Petrov XXX,XXX XX
<br> oba zastoupeni advokátem Mgr.Davidem Zahumenským sídlem třída Kpt.Jaroše 1922/3,602 00 Brno
<br> ODPÚRCE: Obec Malhostovice sídlem Malhostovice 75,666 03 Malhostovice
<br> o návrhu na zrušení částí opatření obecné povahy — změna č.2 Územního plánu obce Malhostovice,schválená usnesením zastupitelstva obce č.18/ 9/2023 dne 20.6.2023,a to v rozsahu,v němž byla ve vztahu kpozemkům navrhovatelů (pozemek parc.č.607/1 zapsaný na LV 833 v k.ú.Malhostovice,pozemek parc.č.607/2 zapsaný na LV 834 v k.ú.Malhostovice) vymezena nezastavitelná plocha NZ,in eventum o návrhu na vyslovení nicotnosti opatření obecné povahy — celé změny č.2 Územního plánu obce Malhostovice <.>
<br> Ve výše uvedené věci Vás s odkazem na $ 42 odst.4 věta druhá bijí/ze zákona Č.150/2002 Sb <.>,soudní řád správní,ve znění pozdějších předpisů,žádám ouveřejnění připojené písemnosti (Vyrozumění o probíhajícím řízení) na Vaší úřední desce po dobu 30 dnů <.>
<br> Současně prosím,aby po uplynutí stanovené doby byla písemnost vrácena soudu s informací 0 dni vyvěšení a sejmutí <.>
<br> Brno 16.listopadu 2023
<br> Mgr.et.Mgr.Lenka Bahýfová,Ph.D <.>,v.r,soudkyně
<br> Za správnost vyhotovení: XXXX XXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/7967929

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz