« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - NÁVRH ROZPOČTU SVAZKU OBCÍ NA 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2023.pdf
Licence: IMJGG
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> ',<.> sestavený k 10/2023 \6\ (v Kč na dvě desetinná místa) J! XXX XXXXX IČO
<br> XXXX X X XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky:
<br> |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Komunální služby Hlinecko,svazek obcí Poděbradovo nám.1 539 01 Hlinsko
<br> XCRGBA lA ! B 1.4 (08092022 ! 27072022)
<br> FIN 2-12 M
<br> % RS
<br> %RU
<br> Paragraf Položka Text a b
<br> 6310 2141 Příjem z úroků 6310 Obecné příjmy a výdaje : finančních operaci
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> 09.1 1.2023 '! “lh-39111365
<br> Schválený rozpočef Rozpočet po změnách
<br> 1
<br> 100.00 100,00 100,00
<br> Zpracováno systémem GlNlS Express - UCR GORDIC spol.s r.a <.>
<br>.<.>
<br> £
<br> 100,00 100,00 100,00
<br> Výsledek od padáku roku 3
<br> 2,59 2.59 2,59
<br> 2,59 2,59 2,59
<br> 2,59 2,59 2,59
<br> strana 1 !8
<br> Licence: WDGB
<br> ||.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Paragraf
<br> 3725 3725 3725 3725 3725 6310 5310
<br> Položka
<br> !:
<br> 5139 5168 5159 5175
<br> Text
<br> Nákup materiálu jinde nezařazený
<br> Zpracování XXX a služby souv.s inf.& kom.technol Nákup ostatních služeb
<br> Pohoštění
<br> Využívání a zneškodňovaní komunálních odpadů
<br> 5163
<br> Služby peněžních ústavů
<br> Obecne příjmy a výdaje : finančních operací Rozměrové VÝDAJE CELKEM
<br> Schválený rozpočet 1
<br> 500.00 5 000.00 3 000,00 7 000,00
<br> 15 500,00
<br> 500,00 500,00
<br> 18 000,00
<br> Rozpočet po změnach 2
<br> 500,00 13 500.00 3 000,00 9 000,00 20 000,00 500.00 500.00
<br> 26 500.00
<br> XCRGBA TA lB'lA (00092022 727072022)
<br> Vysle' dek od počátku roku 3
<br> 13 263,22
<br> 5 910,50 19 17372 430,00 430,00 19 003,72
<br> % RS
<br> 265,26
<br> 04,44 123,70 00,00 05,00 122,52
<br> %RU
<br> 90,25
<br> 65.6 7 73,75 86,00 85.00 73,98
<br> 09.1' 122023 11h39m363
<br> Zpracováno systémom GlNlS Express - UCR GORDIC spol.s r.0 <.>
<br> strana 2/8
<br> Licence: WDGG
<br> |||.FINANCOVÁNÍ...
Návrh rozpočtu svazku na rok 2024.pdf
List1
<br> Komunální služby Hlinecko,svazek obcí
<br> Návrh rozpočtu svazku na rok 2024
<br> Prí|m1
<br> Příjmy z úroků banky
<br> Celkem příjmy
<br> Výdaie
<br> Bankovní poplatky
<br> webové stránky
<br> aktualizace účetního software pohoštění
<br> administrativa,materiál
<br> Celkem výdaje
<br> Financování
<br> 100,00 Kč
<br> 100,00 Kč
<br> 600,00 Kč 3 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
<br> 400,00 Kč
<br> 18 000,00 Kč
<br> Schodek v rozpočtu bude dofinancován ze zůstatku finančních prostředků
<br> na účtu svazku z minulých obdobi <.>
<br> Příloha:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.10.2023
<br> Vyvěšeno: 29.1 1.2023 Sejmuto:
<br> Komunální alu y HII ecko,svazek obcí Poděbradovo nám.1.539 23 Hlinsko
<br> Ič: (17357755 ©
<br> Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/7966447

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz