« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 4 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Připojení objektů MŠ a ZŠ v k.ú. Újezd na optickou síť Sprá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

23-14960.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 4
odbor stavebně správní a investic
<br> Mohylová 55,312 00 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 23.11.2023
<br> Spis.zn.: SZ UMO4/14960/23/Pr
<br> Č.j.: UMO4/17034/23
<br>
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon.:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> prokopova@plzen.eu
<br> aupa97w
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> (Veřejná vyhláška)
<br>
<br> SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace <,>
<br> IČ 66362717,Dominikánská 288/4,Vnitřní Město,306 31 Plzeň 1 <,>
<br> kterého zastupuje: SUPTel - PROJEKT s.r.o <.>,IČ 04561767,Hřbitovní 1322/15,Plzeň 4 -
<br> Doubravka,312 00 Plzeň 12
<br> (dále jen „žadatel“) podal dne 13.10.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
<br> Připojení objektů MŠ a ZŠ v k.ú.Újezd na optickou síť Správy informačních
<br> technologií města Plzně
<br>
na pozemcích parc.č.9/10,9/11,9/13,9/14,9/30,2506/18 v katastrálním území Doubravka,parc.č <.>
<br> 342,343,536/2,725,983,1151/1,1151/11,1151/13,1153/1,1161,1167,1168/1,1172,1193/1,1199/1 <,>
<br> 1200,1244 v katastrálním území Újezd <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.Dne 23.10.2023 vydal stavební úřad výzvu pod č.j.:
<br> UMO4/15340/23,neboť žádost nebyla úplná,specifikoval nedostatky žádosti a vyzval žadatele
<br> k doplnění žádosti do 31.1.2024.Dne 23.10.2023 vydal stavební úřad pod č.j.: UMO4/15341/23
<br> usnesení,kterým územní řízení přerušil do 31.1.2024.Žadatel žádost postupně doplnil,k poslednímu
<br> doplnění žádosti došlo dne 22.11.2023 <.>
<br>
<br> Druh a účel stavby,prostorové řešení stavby:
<br> Jedná se o novou stavbu přípojky optické sítě,která řeší připojení objektů 33.MŠ Kyšická 178/51 a ZŠ
<br> Národní 76/1 na optickou síť SITMP <.>
<br> a) Propojení HDPE trubek v Hrádecké ulici:
<br> U stávající trasy SITMP u konečné autobusové zastávky v Hrádecké ulici,na parcele parc.č.9/30
<br> k.ú: Doubravka,bude v trávníku instalována kabelová...

Načteno

edesky.cz/d/7964969

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz