« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Informace k rozpisu rozpočtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace k rozpisu rozpočtu
Obec Bačalky,IČO 60114525 KEO4 1.12.9 UR022
<br> Schválený rozpis rozpočtu roku 2024
<br> XXX XXX N+Z+UZ NázevZJorgX Schválený rozpočetorgX
<br> Příjmy Výpis dle
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci1111 460 000,00
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky1112 25 000,00
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby1113 75 000,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob1121 450 000,00
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je1122 240 000,00
Příjem z daně z přidané hodnoty1211 1 700 000,00
Příjem z poplatku ze psů1341 7 000,00
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z1345 145 000,00
Správní poplatky1361 2 000,00
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za1381 20 000,00
Daň z nemovitých věcí1511 418 000,00
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného4112 79 000,00
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21111032 28 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21112310 340 000,00
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku21393632 2 000,00
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21323639 25 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků21113722 3 000,00
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21113725 1 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady23243725 70 000,00
Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv21116171 30 000,00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí21326171 43 000,00
Příjmy z úroků (část)21416310 2 000,00
Převody z rozpočtových účtů41346330 100 000,00
<br> Příjmy - dle 4 265 000,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:
<br> Třída 1: Daňové příjmy 3 542 000,00
<br> Třída 2: Nedaňové příjmy 544 000,00
<br> Třída 3: Kapitálové příjmy 0,00
<br> Třída 4: Přijaté dotace 179 000,00
<br> Rozpočet schválil:
<br> 1/4
<br>
<br> Obec Bačalky,IČO 60114525 KEO4 1.12.9 UR022
<br> Schválený rozpis rozpočtu roku 2024
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/7960916

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz