« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Střednědobý rozpočet obce Bačalky na roky 2025-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý rozpočet obce Bačalky na roky 2025-2027
Příjmy Paragraf Položka Popis r.2025 r.2026 r.2027
<br> 1111 Daň z př.fyz.osob ze zav.činnosti 460 480 500
<br> 1112 Daň z př.fyz.osob sam.vyděl.činných 25 30 35
<br> 1113 Daň z př.fyz.osob zvláštní sazbou 75 75 75
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob 450 510 520
<br> 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 60 62 64
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 1 700 1 700
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 145 150 155
<br> 1341 Poplatek ze psů 7 7 7
<br> 1351 Odvod z loterií 20 20 20
<br> 1361 Správní poplatky 2 2 2
<br> 1511 Daň z nemovitostí 748 760 765
<br> 4112 Neinv.přij.transfery v rámci souhr.dotač.vztahů 80 80 80
<br> 1032 2112 Příjmy z lesního hospodářství 2 2 2
<br> 2310 2111 Pitná voda-výběr vodného a ost.příjmy souv.s dodávkou 340 340 340
<br> 2310 2222 Pitná voda-ost.příjmy fin.vypoř.předch.let 0 0 0
<br> 3632 2111 Pohřebnictví 3 4 4
<br> 3639 2321 Pronájmy obecních pozemků 25 25 25
<br> 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 0 0
<br> 3722 2111 Sběr a svoz kom.odpadu 4 4 4
<br> 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 72 75
<br> 6171 2111 Prodej služeb 30 30 30
<br> 6171 2112 Prodej zboží 0 0 0
<br> 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 43 50 50
<br> 6310 2141 Úroky BU 2 2 2
<br> 6310 2142 Příjmy z dividend 0 0 0
<br> x x Celkem příjmy 4 691 4 405 4 455
<br> 0 0 0Dlouhodobé pohledávky
<br> Schválený střednědobý rozpočet obce Bačalky na roky 2025-2027 v tisících Kč
<br>
<br> Výdaje Paragraf Popis r.2025 r.2026 r.2027
<br> 1014 Ozdrav.hosp.zvířat a zvláštní veterinár.péče 5 6 6
<br> 1032 Lesní hospodářství 20 20 20
<br> 2212 Pozemní komunikace 25 30 35
<br> 2310 Pitná voda 3 700 350 350
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2 000 50 70
<br> 3319 Kultura 20 20 20
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.20 20 20
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost-podpora spolků 6 6 6
<br> 3631 Veřejné osvětlení 75 80 80
<br> 3632 Pohřebnictví 10 10 10
<br> 3639 Územní rozvoj 70 100 100
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných o...

Načteno

edesky.cz/d/7960913

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz