« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Usnesení ze zastupitelstva obce z 20. 11. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni_z_20.11.2023.pdf [0,43 MB]
1
<br>
<br>
Výsledky projednání z 6.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bačalky
<br> konaného dne 20.listopadu 2023
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Bačalky bere na vědomí
1.Rozpočtové opatření č.5/2023 <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bačalky schvaluje
1.Návrhovou komisi ve složení XXXXXXXX XXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXXXX <.>
X.Ověřovatele zápisu Václava Dvořáka a Michaelu Muškovou <.>
3.Program 6.veřejného zasedání zastupitelstva obce <.>
4.Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
<br> a smlouvy o právu provést stavbu.Název stavby: IV-12-2026489 p.č.161/6.Stavebník
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> 5.Znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství <.>
<br> 6.Znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů <.>
7.Novou výši platů od 1.1.2024 <.>
8.Rozpočet obce na rok 2024 na straně příjmů ve výši Kč 4.265.000,– a na straně výdajů
<br> Kč 6.571.000,–.Financování ve výši Kč 2.306.000,–.Rozpočet je schodkový.Závazným
<br> ukazatelem jsou paragrafy <.>
<br> 9.Střednědobý rozpočtový výhled hospodaření obce na roky 2025–2027 <.>
<br>
<br>
<br> 27.11.2023
<br>
<br> Ověřovatelé:
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br>
<br> Starosta.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>
<br> Zapisovatelka:
<br> XXXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...

Načteno

edesky.cz/d/7960910

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz