« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Bystřice - 2024-návrh rozpočtu DSO_SV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Bystřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2024-návrh rozpočtu DSO_SV
SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MIKROREGIONU STŘEDNÍ VSETÍNSKO Ratiboř 75,IČ 68898461,(ORG 3069) NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024 I.PŘÍJMY ODPA XXX XXXXX NÁVRH ROZPOČTU R.XXXX XXXX Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (projekt Předcházení vzniku odpadů) 8 314 100 Kč 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské.pop <.>,pop.OSA) 305 600 Kč 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (projekt Předcházení vzniku odpadů) 1 583 600 Kč 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (projekt Předcházení vzniku odpadů) 1 467 600 Kč 4221 Investiční přijaté transfery od obcí (projekt Předcházení vzniku odpadů) 221 600 Kč PŘÍJMY CELKEM 11 892 500 Kč II.FINANCOVÁNÍ ODPA XXX XXXXX NÁVRH ROZPOČTU R.XXXX XXXX Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -164 000 Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM -164 000 Kč III.VÝDAJE ODPA XXX XXXXX NÁVRH ROZPOČTU R.XXXX XXXX Xxxx Prevence vzniku odpadů (projekt Předcházení vzniku odpadů) 9 897 700 Kč 3727 6xxx Prevence vzniku odpadů (projekt Předcházení vzniku odpadů) 1 385 300 Kč 3341 5xxx Rozhlas a televize - ostatní služby (licenční poplatky OSA) 32 000 Kč 3639 5xxx Komunální služby a rozvoj 50 000 Kč 6310 5xxx Finanční operace - služby peněžních ústavů (bankovní popl.) 2 000 Kč 6409 5xxx Ostatní činnosti - ostatní služby (manažer,správa a údržba programů KEO,web) 361 500 Kč VÝDAJE CELKEM 11 728 500 Kč *Závaznými ukazateli rozpočtu jsou PARAGRAFY (ODPA) u výdajů.Návrh rozpočtu dobrovolného svazku obcí "Sdružení pro rozvoj mikroregionu Střední Vsetínsko" je zpracován jako přebytkový rozpočet.Předpokládaný přebytek ve výši 164.000 Kč bude zůstane na běžném účtu mikroregionu.Návrh rozpočtu SPRM_SV na rok 2024 bude zveřejněn všemi členskými obcemi dle § 39 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání Valné hromady SPRM_SV.Po schválení rozpočtu SPRM_SV na rok 2024 bude zveřejněn ve lhůtě do 30 dnů od schválení na webu mikroregionu: www....

Načteno

edesky.cz/d/7956730


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Malá Bystřice
19. 02. 2024
14. 02. 2024
12. 02. 2024
08. 01. 2024
05. 01. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Malá Bystřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz