« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - DSO Region Novoměstsko - Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2025–2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DSO Region Novoměstsko - Návrh na střednědobý výhled rozpočtu 2025–2026 (100.97 kB)
Položka/Paragraf 2025 2026
<br> Příjmy DSO celkem 325 325
<br> Členské příspěvky 4121 320 320
<br> Příjmy z úroků 6310 5 5
<br> Výdaje DSO celkem Paragraf 325 325
<br> Účetnictví a provozní výdaje 3639 20 20
<br> Členský příspěvek Kladské pomezí 3639 135 135
<br> Členský příspěvek Kladské pomezí -
<br> rozvojový fond 3639 70 70
<br> Ostatní výdaje - spoluúčasti xxx 90 90
<br> Bankovní poplatky 6310 10 10
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 0 0
<br> Finacování 0 0
<br> Zveřejněno
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Dobrovolného svazku obcí
<br> "Region Novoměstsko" na roky 2025 - 2026 - návrh
<br> Vyvěšeno na elektronické úřední desce od 24.11.2023 do 22.12.2023
<br> Občané obcí DSO Region Novoměstsko mohou uplatnit připomínky k Střednědobému
<br> výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026 písemně do 8.12.2023 na adrese DSO Region
<br> Novoměstsko,náměstí Republiky 6,549 01 Nové Město nad Metují nebo nejpozději
<br> ústně na zasedání Výboru DSO dne 12.12.2023 při projednávání rozpočtu DSO <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> předseda DSO RN
<br> V elektronické podobě je návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na
<br> internetových stránkách DSO Region Novoměstsko (www.novomestskonadmetuji.cz) a
<br> internetových stránkách členských obcí.Do listinné podoby lze nahlédnout na
<br> Městském úřadu v Novém Městě nad Metují,Odboru finančním <.>
<br> Vyvěšeno od 24.11.2023 do 22.12.2023
<br> Schváleno na zasedání výboru DSO

Načteno

edesky.cz/d/7954241


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz