« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Dlouhopolsko 2024-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2024-2026.png
P1 Tfida 1 4010 4 215 500 4 300 000 4 350 000
P2 Tfida 2 Nedafiové p7 my 4020 464 500 480 100 480 100
P3 TFI’da 3 Kapika’lové pfljmy 4030 0 0 0
P4 Tfl'da 4 Pfiiaté dotace 4040 59 900 59 900 59 900
Pk P1+P2+P3+P4 Pi‘iimy celkem (p0 konsolidaci) 4 740 000 4 840 000 4 890 000
P5 Uvérv kra’nkodobe‘ 8113 o o 0
P6 Uvérv dlouhodobe’ 8123 0 0 0
P8 PFi'em 2 vyda’nl’ krétkodohych dluhopisfi 8111 0 0 0
P9 Pfijem z Vyda’m’ dlouhodochh dluhopisfl 8111 0 0 0
P10 Ostatni (aktwni Iikwdita),financova'ni 8115 510 000 U 0
Pf P5 ai P10 ’ Pfijaté fivéry a’ komunél.Dbl! ace,akt'wni‘hkvldila _ 510 000 O 0
V1 Tfida 5 Béiné (neinvestiénw') dolace 4210 4 900 000 4 040 000 4 090 000
V2 Tfida 6 Kapita’lové (Investléni) Wdaje 4220 50 000 500 000 500 000
Vi V1 + V2 V‘id'aje celkem (po konsolidaci) 4 950 000 4 540 000 4 590 000
v4 Splétka j' tiny kra’tkodobycn uvérn 8114 0 D 0
V5 Spla'tka jistinv dlouhodobych flvérfl 8124 300 000 300 000 300 000
V7 Splélka jistiny krétkodobého dluhopisu 8112 0 O 0
V8 Splélka Jisliny dlouhodabého dluhopisu 8122 D 0 0
V9 Oslatnl' (aktivni Iikvidita) 0 O 0
<br> ' ' Is W“.diuh é,likvldlta ‘ ‘ 300 000 300 000 300 000
<br>
<br>
Vyvééeno na elektrouické a vyvésni diedni desce obce: 22.11.2023
Sejmuto z elektmnicke’ a Wvésni deskv obce: 7_12_2023

Načteno

edesky.cz/d/7950170


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz