« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument142_2023_1.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument142_2023_1.pdf
Oznámení SMC-městského obvodu Polanka nad Odrou o záměru pronájmu
<br> Rada městského obvodu Polanka nad Odrou rozhodla dne 20.11.2023 usnesením č.0287/RMOb- Pol/2226/26 o záměru městského obvodu Polanka nad Odrou pronajmout níže uvedené prostory sloužící k podnikání:
<br> Druh nemovitosti: prostor sloužících k podnikání v budově č.p.701 na ul.Molákova,Ostrava — Polanka nad Odrou
<br> Výměra: 179.24 m2
<br> Druh nemovitosti: část pozemku par.č.862/2,v k.ú.Polanka nad Odrou — venkovní terasa
<br> Výměra: cca 90 m2 (viz.příloha č.3)
<br> Prostor sloužící k podnikání a část pozemku par.č.862/2,nabízené k nájmu budou pronajaty pouze jednomu nájemci,a to jako celek.Nájemci bude vyhrazeno jedno parkovací místo <.>
<br> Doba pronájmu: na dobu neurčitou
<br> Výpovědní lhůta: 3 měsíce
<br> Účel nájmu: restaurační činnost (viz.příloha č.1,2) <,>
<br> Fixní podání: 25 000 Kč/ měsíčně (prostory sloužící k podnikání vč.části pozemku
<br> par.č.862/2 a vnitřního vybavení prostor sloužícího k podnikání) s pravidelným navyšováním nájemného vždy k 01.01.0 roční inflaci,vyhlášenou ČSÚ.Platby za služby se budou hradit zvlášť (el.energie,plyn,vodné,stočné atd.)
<br> Jistota: ve výši šestinásobku měsíčního nájemného (bude uhrazena před podpisem Nájemní smlouvy na účet pronajímatele č.ú.6015-1649327379/0800)
<br> Prohlídka nemovitostí: individuálně dle tel.dohody s p.Ivanem Kubicou,mob.606 044 997,budova č.p.701 na ul.Molákova
<br> Podmínky výběrového řízení obálkovou metodou:
<br> Zájemce o pronájem doručí nabídku vzalepené obálce označené „Pronájem prostor sloužící k podnikání v č.p.701,ul.Molákova — NEOTVÍRAT“ na podatelnu Úřadu městského obvodu Polanka nad Odrou,ul.1.května 330/160,725 25 Ostrava — Polanka nad Odrou nebo poštou nejpozději do pondělí 11.12.2023 <.>
<br> Každý zájemce je oprávněn podat jen jednu nabídku v samostatné obálce.Nabídka musí obsahovat:
<br>.ldentifikaci zájemce (jméno,příjmení,trvalé bydliště,datum narození,rodinný stav,tel.spojení,email) u fyzické osoby,...

Načteno

edesky.cz/d/7948339


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 04. 2024
16. 04. 2024
16. 04. 2024
10. 04. 2024
10. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz