« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Zápis - 6. veřejné zasedání_16. 10. 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis - 6. veřejné zasedání_z 16. 10. 2023_anonym.pdf
Obec Dlouhopolsko
<br> ZÁPIS
z 6.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhopolsko
<br> konaného dne 16.října 2023 od 18,30 hodin
<br> v zasedací místnosti v budově bývalé školy,Poděbradská čp.5,Dlouhopolsko
<br>
<br>  Přítomní členové zastupitelstva obce: Mgr.XXXX XXXXXX,Ing.XXXXXXX XXXXXXXX,Pavla
Průšová,XXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX
<br>  Omluvení členové: XXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
X.Zahájení
Zasedání v XX,30 hod a všechny přítomné přivítala starostka obce Mgr.XXXX XXXXXX <.>
Prohlásila,že zasedání bylo řádně svoláno a vyvěšeno.Dále starostka konstatovala,že je
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce,5 přítomných,a prohlásila zasedání
za usnášeníschopné <.>
<br> Starostka obce dále sdělila přítomným,že účastí na schůzi souhlasí přítomní s GDPR,neboť
zápisy ze zasedání zastupitelstva se zveřejňují na webových stránkách.Pokud se někteří
z přítomných zúčastní diskuze,budou zveřejněna jejich jména <.>
<br> – nesouhlasí s uveřejněním,v případě jejího zapojení do komunikace bude
jméno anonymizováno
<br> 2.Stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starostka navrhla určit zapisovatelkou Ing.Michaelu Součkovou,ověřovateli zápisu paní Pavlu
Průšovou a XXXX XXXXXXXX Knytla <.>
<br> Hlasování č.X (přítomno X členů ZO): pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> Usnesení č.32/6/2023:
<br> Zastupitelstvo obce Dlouhopolsko schvaluje zapisovatelkou Ing.Michaelu Součkovou <,>
ověřovateli zápisu paní Pavlu Průšovou a XXXX XXXXXXXX Knytla <.>
<br> X.Schválení programu
Starostka seznámila přítomné s programem zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Stanovení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.Schválení programu
4.Rozpočtové opatření č.8/2023 k 16.10.2023
5.Rekonstrukce oken ve škole
6.Nový pracovník na údržbu zeleně a úklid obce
7.Rekonstrukce pomníku T.G.M <.>
8.Stavba CETIN – položení optické sítě
<br>
<br> 9.Revokace usnesení – darovací smlouva – převedení majetku na SDH
10.Úprava pracovní doby na OÚ
11.Erb obce
12.Popelnice
13.Vyřazení majetku - konvice
14.Různé
<br> Hlasování č.2 (...

Načteno

edesky.cz/d/7947562

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz