« Najít podobné dokumenty

Obec Stožice - Návrh rozpočtu v závazných ukazatelích pro rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2024 - výdaje - z komentářem.pdf (664.44 kB)
Návrh rozpočtu pro obec Stožice na rok
<br> 2024 v závazných ukazatelích
<br> paragraf Výdaje 2023 - Název
Schválený rozpočet
<br> 2023
<br> Upravený rozpočet
<br> 2023
<br> Předpokládaná
<br> skutečnost 2023
<br> Návrh rozpočtu na
<br> rok 2024
<br> 1031
<br> Pěstební činnost - lesy sazenice,pěstební práce,chemické ošetření,výkon odb <.>
<br> lesního hospodáře 620 000,00 620 000,00 600 000,00 600 000,00
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností - lesy - těžební práce,prořezávky - - - 100 000,00
<br> 1070
<br> Rybářství,myslivost - nákup ryb do obecního rybníku,péče o rybník <,>
<br> podpora myslivcům 20 000,00 20 000,00 16 823,00 20 000,00
<br> 2141 Vnitřní obchod - hospoda,opravy a údržba prostor,15 000,00 15 000,00 12 392,00 20 000,00
<br> 2212
<br> Silnice - stavební práce opravy komunikací,štěrk,posypová sůl,zpracování
<br> pasportů komunikací,oprava místní komunikace v obci Stožice p.č.124/15 v
<br> k.ú.Křepice,224/3,224/30,224/31,245/2,245/3 v k.ú.Stožice,7 018 223,00 7 818 223,00 7 818 223,00 6 000 000,00
<br> 2310
<br> Pitná voda - opravy a údržba stávajícího vodovodního řadu,vodoměry,rozbor
<br> pitné vody,zpracování hlášení pro MZE,poplatky za odběr podzemní vody
<br> výkon osoby odborné (Beran),chemikálie dezinfekce,mzdy pracovníků <,>
<br> elektrická energie - čerpadla,zařízení pro vodárny,budování nových připojek 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00
<br> 2321
<br> Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly - platby za uložení kalů z
<br> ČOV,opravy,obnova a rozšíření ČOV,údržba a opravy kanalizace,nové
<br> přípojky,rozbory odpadní vody 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00 3 000 000,00
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 000 000,00 975 000,00 975 000,00 -
<br> 3111
<br> Mateřské školy - byla půjčka,platby NIV na jednotlivé umístěné dítě dle
<br> smlouvy podle počtu dětí 50 000,00 50 000,00 - 50 000,00
<br> 3326
<br> Pořízení zachování a obnova hodnot místního kulturního,národního a
<br> historického povědomí - ...
Návrh rozpočtu 2024 příjmy- z komentářem.pdf (552.5 kB)
Návrh rozpočtu pro obec Stožice na rok
<br> 2024 v závazných ukazatelích
<br> paragraf položka Příjmy 2024 - Název
Schválený
<br> rozpočet 2023
<br> Upravený
<br> rozpočet 2023
<br> Předpokládaná
<br> skutečnost 2023
<br> Návrh rozpočtu pro rok
<br> 2024
<br> 1111
<br> Příjem z daně z příjmů FO placené plátci - daň zpříjmů fyzických osob
<br> zaměstnanců 900 000,00 900 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
<br> 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky - daň z příjmů OSVČ 75 000,00 75 000,00 95 000,00 70 000,00
<br> 1113
<br> Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně -
<br> srážková daň Dohody o provedení práce,zaměstnání malého rozsahu 210 000,00 210 000,00 280 000,00 280 000,00
<br> 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob - daně placené firmami 1 400 000,00 1 400 000,00 1 800 000,00 1 700 000,00
<br> 1122
<br> Příjem z daně z příjmů PO v případech kdy poplatníkem je obec - daň za obec
<br> (obec je poplatníkem patí sama sobě) 100 000,00 100 130,00 100 130,00 100 000,00
<br> 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty -DPH 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00
<br> 1333
<br> Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku - RUMPOLD,podle výměru
<br> od Fondu životního prostředí (podíl) 16 000 000,00 16 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00
<br> 1334
<br> Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona
<br> upr.Ochranu ZPF - část poplatku z odvodu (30%) 3 000,00 3 000,00 8 800,00 3 000,00
<br> 1341 Příjem z poplatku ze psů 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00
<br> 1343
<br> Příjem z poplatku za užívání veř.prostranství - část chodníku,ulice,využívané
<br> soukromě např.k uložení materiálu (písek) 600,00 600,00 809,00 1 100,00
<br> 1345
<br> Příjem z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
<br> poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - popelnice <,>
<br> kontejnery 80 000,00 80 000,00 85 000,00 85 000,00
<br> 1361
<br> Příjem ze správních poplatků - poplatky z...

Načteno

edesky.cz/d/7946380

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz