« Najít podobné dokumenty

Obec Hracholusky (Rakovník) - Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 - dopravní obslužnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hracholusky (Rakovník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2024 - dopravní obslužnost (192.14 kB)
Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti
<br> Husovo nám 27,269 01 Rakovník,IČ: 47020504
<br>
Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2024
<br> Příjmy
<br> Příjmy - §
<br>
Text Schválený rozpočet 2023 Upravený rozpočet
2023
<br> Skutečné plnění rozpočtu
2023 (k 30.09.2023)
<br> Návrh rozpočtu 2024
<br> 0000 Nedaňové příjmy 9 348 800,00 9 348 800,00 8 969 500,00 9 546 800,00
<br> 6310 Příjmy z finančních operací 1 000,00 1 000,00 391,47 1 000,00
<br> Příjmy celkem 9 349 800,00 9 349 800,00 8 969 891,47 9 547 800,00
<br> Výdaje
<br> Výdaje - §
<br>
Text Schválený rozpočet 2023 Upravený rozpočet
2023
<br> Skutečné plnění rozpočtu
2023 (k 30.09.2023)
<br> Návrh rozpočtu 2024
<br> 2292 Dopr.obslužnost veř.sl.9 344 800,00 9 344 800,00 39 915,00 9 544 800,00
<br> 6310 Výdaje z finančních operací 5 000,00 5 000,00 1 817,00 3 000,00
<br> Výdaje celkem 9 349 800,00 9 349 800,00 41 732,00 9 547 800,00
<br> Financování
<br> Financování –
pol <.>
<br> Text Schválený rozpočet 2023 Upravený rozpočet
2023
<br> Skutečné plnění rozpočtu
2023 (k 30.09.2023)
<br> Návrh rozpočtu 2024
<br> 8115 Změna stavu na BÚ 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Financování celkem 0,00 0,00 0,00 0,00
Připomínky k návrhu vyrovnaného rozpočtu,kde závaznými ukazateli jsou paragrafy,možno podat písemně do 15.11.2023 na adresu Svazku nebo ústně na jednání Valné
<br> hromady dne 23.11.2023 od 13.00 hod.v budově hasičské zbrojnice v Rakovníku
<br> Na pevné a elektronické úřední desce: Razítko obce a podpis statutárního zástupce
<br> Vyvěšeno dne: ………………………………………… <.>
<br>
<br> Sejmuto dne: ……………………………………………… …………………………………………………………………………….<.>

Načteno

edesky.cz/d/7946267


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hracholusky (Rakovník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz