« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Svazek obcí Mariánská zahrada - návrh rozpočtu na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MZ - návrh rozpočtu na rok 2024.pdf [0,49 MB]
Adresa pro doručování: Svazek obcí Mariánská zahrada
<br> Bukvice 28 506 01 Jičín
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada
<br> Návrh rozpočtu na rok 2024
<br> P"imý:._ Schválený ' : l '.Očekávaná.“:._ Závazný ukazatel 1 Název rozpočet-2023 „skutečnost 2023531 na rok 20245 ' Neinvestiční transfery od položka 4121 obcí 166 215,00 168 795,00 168 795,00 Neinvestiční přijaté transfery položka 4122 od krajů ' 0,00 31 000,00 0,00 paragraf 6171 Činnost místní správy 50 000,00 55 000,00 55 000,00 Příjmy celkem ' 216 215,00 304 795,00 223 795,00 Výdaie:.Schválený “Očekávaná - -Š_Niivrh'rozpočtul Závazný ukazatel Název rozpočet 2023 ' skutečnost 2023 na rok'2024 paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8 000,00 0,00 8 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích paragraf 3399 prostředků 10 000,00 10 000,00 220 000,00 paragraf 6171 Činnost místní správy 190 000,00 310 000,00 200 000,00 Obecné příjmy a výdaje z „ paragraf 6310 finančních operací 3 500,00 3 000,00 3 000,00 Pojištění funkčně paragraf 6320 nespecifikované ! 700,00 0,00 1 700,00 Výdaje celkem 213 200,00 323 000,00 432 700,00 Hada & - Financování I -3 015,00[ ' 18-205,00|.<.> 208 905,0'0íl
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový.Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření minulých let <.>
<br> Rozpočet bude projednán a schválen u příjmů na uvedené položky a paragrafy,u výdajů na uvedené paragrafy <.>
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada,Bukvice 28,506 01 Jičín IC 71227075,není plátce DPH
<br> Bankovní spojení: Komerční banka,č.ú.35-4010650267/0100 wwmarianskazahradacz,mail: info©marianskazahrada.cz
<br> Adresa pro doručování:
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada Bukvice 28
<br> 506 01 Jičín
<br> Vyvěšeno dne: Elektronicky vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne: Elektronicky sejmuto dne:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX předseda DSO
<br>.mariánská svazek X X.to: 1122 75 luh/iu za.50001 Jičín
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu můžete uplatnit v kanceláři Mariánské zahrady do 6.12.2023 <.>
<br> K návrhu rozpočtu jsou přílohou...

Načteno

edesky.cz/d/7946254


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz