« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - MZ- Návrh rozpočtu na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (498.66 kB)
Adresa pro doručování: Svazek obcí Mariánská zahrada
<br> Bukvice 28 506 01 Jičín
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada
<br> Návrh rozpočtu na rok 2024
<br> P"imý:._ Schválený ' : l '.Očekávaná.“:._ Závazný ukazatel 1 Název rozpočet-2023 „skutečnost 2023531 na rok 20245 ' Neinvestiční transfery od položka 4121 obcí 166 215,00 168 795,00 168 795,00 Neinvestiční přijaté transfery položka 4122 od krajů ' 0,00 31 000,00 0,00 paragraf 6171 Činnost místní správy 50 000,00 55 000,00 55 000,00 Příjmy celkem ' 216 215,00 304 795,00 223 795,00 Výdaie:.Schválený “Očekávaná - -Š_Niivrh'rozpočtul Závazný ukazatel Název rozpočet 2023 ' skutečnost 2023 na rok'2024 paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8 000,00 0,00 8 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích paragraf 3399 prostředků 10 000,00 10 000,00 220 000,00 paragraf 6171 Činnost místní správy 190 000,00 310 000,00 200 000,00 Obecné příjmy a výdaje z „ paragraf 6310 finančních operací 3 500,00 3 000,00 3 000,00 Pojištění funkčně paragraf 6320 nespecifikované ! 700,00 0,00 1 700,00 Výdaje celkem 213 200,00 323 000,00 432 700,00 Hada & - Financování I -3 015,00[ ' 18-205,00|.<.> 208 905,0'0íl
<br> Rozpočet je sestaven jako schodkový.Schodek rozpočtu bude kryt z přebytku hospodaření minulých let <.>
<br> Rozpočet bude projednán a schválen u příjmů na uvedené položky a paragrafy,u výdajů na uvedené paragrafy <.>
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada,Bukvice 28,506 01 Jičín IC 71227075,není plátce DPH
<br> Bankovní spojení: Komerční banka,č.ú.35-4010650267/0100 wwmarianskazahradacz,mail: info©marianskazahrada.cz
<br> Adresa pro doručování:
<br> Svazek obcí Mariánská zahrada Bukvice 28
<br> 506 01 Jičín
<br> Vyvěšeno dne: Elektronicky vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne: Elektronicky sejmuto dne:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX předseda DSO
<br>.mariánská svazek X X.to: 1122 75 luh/iu za.50001 Jičín
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu můžete uplatnit v kanceláři Mariánské zahrady do 6.12.2023 <.>
<br> K návrhu rozpočtu jsou přílohou...

Načteno

edesky.cz/d/7946251


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
07. 12. 2023
07. 12. 2023
03. 12. 2023
03. 12. 2023
03. 12. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz