« Najít podobné dokumenty

Obec Vracovice (Znojmo) - Záměr pronájmu části pozemku p.č. 13/3 v k.ú. Vracovice u Horního Břečkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vracovice (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9.1_grafický plánek záměru 13-3.pdf
9_Záměr pronájmu pozemku 13_3
IČO:
<br> 00637106
<br> DS:
<br> 436bp4v
<br> M: 731 616 165
<br> T: 515 291 302
<br> Bankovní spojení:
<br> 1583338349/0800
<br> Webové stránky:
<br> www.vracovice.cz
<br> E-mail:
<br> obecvracovice@seznam.cz
<br>
<br>
<br> OBECNÍ ÚŘAD VRACOVICE
Vracovice 88,671 02 Šumná
<br>
<br>
<br>
___________________________________________________________________________
<br>
Naše č.j.:
Vaše č.j.:
Vaše sp.zn.:
Vyřizuje:
Tel.:
Dne:
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
<br>
<br>
<br>
<br>
Věc:
Záměr pronájmu pozemku
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (o obecním
zřízení) ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje obec Vracovice
<br> záměr pronájmu části pozemku p.č.13/3,části o výměře 65 m2
<br> zapsaného v katastru nemovitostí ve vlastnictví obce Vracovice,se způsobem využití: ostatní
komunikace,druhem pozemku: ostatní plocha <.>
<br>
<br> Žádosti a připomínky lze podávat v kanceláři obecního úřadu Vracovice,Vracovice 88
v úředních hodinách do 15-ti dnů od zveřejnění záměru.Na pozdější žádosti a připomínky
nebude brán zřetel <.>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXX,v.r <.>
starosta obce
<br> Přílohy:
<br> - grafický plánek části pozemku p.č.13/3

Načteno

edesky.cz/d/7946249

Meta

Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vracovice (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz