« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Bystřice - Vypis z 9. zasedání zastupitelstva obce dne 2. 11. 2023 (datum vyvěšení 9. 11. 2023)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Bystřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vypis z 9. zasedání zastupitelstva obce dne 2. 11. 2023 (datum vyvěšení 9. 11. 2023)
Výpis z 9.zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice
<br> Dne 2.11.2023 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ
<br>
<br> Schválená usnesení:
<br>  členové návrhové komise: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX a Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br>  program jednání zasedání zastupitelstva obce
<br>  zápis z minulého zasedání zastupitelstva
<br>  průjezd 1.VR MICRO RALLY 2023 dne 9.12.2023
<br>  Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR k projektu Pořízení
<br> vybavení – obecní dům V Údolí a pověření starostky obce paní Lucie Kotrlové,DiS <.>
<br> jejím podpisem <.>
<br>  podání žádosti o dotaci na MPSV a s tím související schválení vypracování projektu
<br>  nákup pozemku p.č.3511/2 dle GP č.807-143/2023
<br>  nákup pozemku p.č.3515
<br>  nesouhlas s poskytnutím finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
<br> poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce k rozvoji sociální služby pro rok 2024 mezi
<br> obcí Malá Bystřice a Společností pro ranou péči,pobočka pro zrak Olomouc
<br>  nesouhlas s poskytnutím finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
<br> poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce k rozvoji sociální služby pro rok 2024 mezi
<br> obcí Malá Bystřice a Střediskem rané péče EDUCO Zlín z.s <.>
<br>  nesouhlas s poskytnutím finanční podpory a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
<br> poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce k rozvoji sociální služby pro rok 2024 mezi
<br> obcí Malá Bystřice a Auxilium o.p.s <.>
<br>  rozpočtové opatření č.RO/2023/006
<br>  plán inventur obce Malá Bystřice za rok 2023
<br>  Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí Malá
<br> Bystřice a městem Vsetín
<br>
<br> Vzato na vědomí:
<br>  rozpočtové opatření č.RO/2023/005
<br>  cena osazení dopravního značení v místní části U Bušů
<br>  výzva k zasílání návrhů do rozpočtu obce na rok 2024
<br>
<br> Kompletní zápis z jednání zastupitelstva je k nahlédnutí v kanceláři starostky obce <.>
<br> V Malé Bystřici dne 9.11.2023

Načteno

edesky.cz/d/7946242

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Bystřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz