« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdec - Záměr pronájmu 1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

395 kB
Nahlížení do KN
jpg
Nahlížení do KN
parkovani__cast
Nahlížení do KN
521 kB
Nahiížení do KN
<br> _ <.>
<br> v : : _ v - + „" Přehledka Kmslrálnímapa Katastrálním:.A ' - u <.>
<br>.01.l ' i ' ' 25%" Ě _ l'\.l '.<.> „ _ ',' : l \ _ ' ' <.>,<,>
jpg
Nahiížení do KN
<br> _ <.>
<br> v : : _ v - + „" Přehledka Kmslrálnímapa Katastrálním:.A ' - u <.>
<br>.01.l ' i ' ' 25%" Ě _ l'\.l '.<.> „ _ ',' : l \ _ ' ' <.>,<,>
parkovani_cast_2
Nahiížení do KN
<br> _ <.>
<br> v : : _ v - + „" Přehledka Kmslrálnímapa Katastrálním:.A ' - u <.>
<br>.01.l ' i ' ' 25%" Ě _ l'\.l '.<.> „ _ ',' : l \ _ ' ' <.>,<,>
125 kB
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br>
Stránka 1 z 3
<br> Příloha č.2: Předběžné podklady pro realizaci parkovacích stání kolem silnice
III/3866
<br> Přílohou:
<br> - Charakteristický řez v pdf formátu (je z jiné stavby – platí jeho levá část)
<br> Popis:
- Parkovací stání bude mít rozměry 7,5 x 2,25 metru,krajní (počáteční a koncová) budou
<br> mít rozměr 8,0 x 2,25 m.Tento rozměr je světlá šířka/délka,tzn <.>,že je to rozměr mezi
<br> obrubami.U šířky doporučuji si dlažbu vyskládat,aby vám vyšla skladba na celou dlaždici
<br> (vyhnete se nehezké mezeře nebo pracnému dořezávání <.>
<br> - Parkovací stání (dále už jen PS) bude lemováno chodníkovým obrubníkem 50 x 25 x5 cm <.>
Obrubník bude osazen bez nadvýšení nad dlažbu do betonu B 15 (C 12/15).Barva
<br> obrubníku opět šedá <.>
<br>
<br>
<br> Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br>
Stránka 2 z 3
<br>
- PS bude mít příčný sklon 1,5% ( tj.na celé šířce zaokrouhleně 4 cm),podélný sklon bude
<br> respektovat (a je dán) silniční obrubu komunikace
<br> - Dlažba PS je navržena betonová zámková tl.8 cm,rozměr 20 x 10 cm,barva šedá.Bude
kladena delším rozměrem kolmo ke komunikaci <.>
<br>
<br>
Materiálové vstupy:
<br> - Obrubník 10 m,tj.20 ks
- Beton na osazení obrub,cca 1
<br> m3
<br> - Štěrkodrť 0/32 (0/63) cca 4 t
- KSC – hubený beton 2 m3
- Štěrkodrť 4/8 cca 1t
- Zámková dlažba 12,5 m2
<br> Především betony doporučuji nakoupit průmyslově v betonárce,protože různými pytlovacími
metodami určitě nedosáhnete odpovídající kvality a XXX ceny <.>
Navržená konstrukční skladba PS je běžná a zaručí Vám bezproblémovou funkci PS.Všechny
vrstvy mají své opodstatnění a požadujeme jejich dodržení <.>
Aniž bych podceňoval zručnost občanů,doporučuji svěřit práce odborníkovi (odborníkům) <,>
nebo se s ním alespoň poradit <.>
<br>
<br> Obec Hvozdec
Hvozdec 16
6...
pdf
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br>
Stránka 1 z 3
<br> Příloha č.2: Předběžné podklady pro realizaci parkovacích stání kolem silnice
III/3866
<br> Přílohou:
<br> - Charakteristický řez v pdf formátu (je z jiné stavby – platí jeho levá část)
<br> Popis:
- Parkovací stání bude mít rozměry 7,5 x 2,25 metru,krajní (počáteční a koncová) budou
<br> mít rozměr 8,0 x 2,25 m.Tento rozměr je světlá šířka/délka,tzn <.>,že je to rozměr mezi
<br> obrubami.U šířky doporučuji si dlažbu vyskládat,aby vám vyšla skladba na celou dlaždici
<br> (vyhnete se nehezké mezeře nebo pracnému dořezávání <.>
<br> - Parkovací stání (dále už jen PS) bude lemováno chodníkovým obrubníkem 50 x 25 x5 cm <.>
Obrubník bude osazen bez nadvýšení nad dlažbu do betonu B 15 (C 12/15).Barva
<br> obrubníku opět šedá <.>
<br>
<br>
<br> Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br>
Stránka 2 z 3
<br>
- PS bude mít příčný sklon 1,5% ( tj.na celé šířce zaokrouhleně 4 cm),podélný sklon bude
<br> respektovat (a je dán) silniční obrubu komunikace
<br> - Dlažba PS je navržena betonová zámková tl.8 cm,rozměr 20 x 10 cm,barva šedá.Bude
kladena delším rozměrem kolmo ke komunikaci <.>
<br>
<br>
Materiálové vstupy:
<br> - Obrubník 10 m,tj.20 ks
- Beton na osazení obrub,cca 1
<br> m3
<br> - Štěrkodrť 0/32 (0/63) cca 4 t
- KSC – hubený beton 2 m3
- Štěrkodrť 4/8 cca 1t
- Zámková dlažba 12,5 m2
<br> Především betony doporučuji nakoupit průmyslově v betonárce,protože různými pytlovacími
metodami určitě nedosáhnete odpovídající kvality a XXX ceny <.>
Navržená konstrukční skladba PS je běžná a zaručí Vám bezproblémovou funkci PS.Všechny
vrstvy mají své opodstatnění a požadujeme jejich dodržení <.>
Aniž bych podceňoval zručnost občanů,doporučuji svěřit práce odborníkovi (odborníkům) <,>
nebo se s ním alespoň poradit <.>
<br>
<br> Obec Hvozdec
Hvozdec 16
6...
priloha_2_parkovaci_stani
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br>
Stránka 1 z 3
<br> Příloha č.2: Předběžné podklady pro realizaci parkovacích stání kolem silnice
III/3866
<br> Přílohou:
<br> - Charakteristický řez v pdf formátu (je z jiné stavby – platí jeho levá část)
<br> Popis:
- Parkovací stání bude mít rozměry 7,5 x 2,25 metru,krajní (počáteční a koncová) budou
<br> mít rozměr 8,0 x 2,25 m.Tento rozměr je světlá šířka/délka,tzn <.>,že je to rozměr mezi
<br> obrubami.U šířky doporučuji si dlažbu vyskládat,aby vám vyšla skladba na celou dlaždici
<br> (vyhnete se nehezké mezeře nebo pracnému dořezávání <.>
<br> - Parkovací stání (dále už jen PS) bude lemováno chodníkovým obrubníkem 50 x 25 x5 cm <.>
Obrubník bude osazen bez nadvýšení nad dlažbu do betonu B 15 (C 12/15).Barva
<br> obrubníku opět šedá <.>
<br>
<br>
<br> Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br>
Stránka 2 z 3
<br>
- PS bude mít příčný sklon 1,5% ( tj.na celé šířce zaokrouhleně 4 cm),podélný sklon bude
<br> respektovat (a je dán) silniční obrubu komunikace
<br> - Dlažba PS je navržena betonová zámková tl.8 cm,rozměr 20 x 10 cm,barva šedá.Bude
kladena delším rozměrem kolmo ke komunikaci <.>
<br>
<br>
Materiálové vstupy:
<br> - Obrubník 10 m,tj.20 ks
- Beton na osazení obrub,cca 1
<br> m3
<br> - Štěrkodrť 0/32 (0/63) cca 4 t
- KSC – hubený beton 2 m3
- Štěrkodrť 4/8 cca 1t
- Zámková dlažba 12,5 m2
<br> Především betony doporučuji nakoupit průmyslově v betonárce,protože různými pytlovacími
metodami určitě nedosáhnete odpovídající kvality a XXX ceny <.>
Navržená konstrukční skladba PS je běžná a zaručí Vám bezproblémovou funkci PS.Všechny
vrstvy mají své opodstatnění a požadujeme jejich dodržení <.>
Aniž bych podceňoval zručnost občanů,doporučuji svěřit práce odborníkovi (odborníkům) <,>
nebo se s ním alespoň poradit <.>
<br>
<br> Obec Hvozdec
Hvozdec 16
6...
217 kB
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 725 016 886
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU POZEMKU č.1/2023
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č.7/V/2022 ze dne 11.10.2023 záměr
pronájmu částí pozemku p.č.143/1,189/1,192 (konkrétní část viz Příloha záměru),katastrální území
Hvozdec u Veverské Bítýšky,vyznačených v přiloženém náčrtu,za účelem zřízení Odstavných ploch pro
parkování osobních automobilů,popř.jednostopých vozidel („parkovacích stání“) a jejich následného
užívání nájemcem jakožto občanem obce,a to zejména za těchto podmínek:
<br>
1.Pronajímaná část pozemku,bude přednostně pronajata občanovi Obce Hvozdec,který je
vlastníkem,spoluvlastníkem či uživatelem nemovitosti (stavby pro bydlení,bytu nebo bytové
jednotky),která se nachází naproti či v bezprostřední blízkosti pronajímané části pozemku <.>
<br> 2.Vybudování parkovacího stání na pronajaté části pozemku bude provedeno nájemcem na jeho
náklady a odpovědnost,v souladu s písemnými pokyny pronajímatele v dohodnutém termínu <.>
<br> 3.Se zájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou 10 let <.>
4.Cena nájemného je 1,- Kč/m2/rok,jejíž výše je stanovena s ohledem na náklady vynaložené
<br> nájemcem na vybudování parkovacího stání <.>
5.Nájemce bude povinen umožnit správcům sítí vstup na pronajatou část pozemku,a to na dobu
<br> nezbytně nutnou za účelem umístění,popř.provedení opravy inženýrských sítí <.>
<br>
Zájemci o pronájem částí uvedených pozemků se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat svoji žádost o
uzavření nájemní smlouvy písemně,v uzavřených obálkách,označených „Záměr pronájmu č.1/2023“ <,>
které musejí být doručeny na adresu Obecního úřadu Hvozdec,Hvozdec 16,664 71 Veverská Bítýška
nejpozději do 06.12.2023 do 12:00 hod.Žádost musí obsahovat zejména konkrétní označení části
pozemku,o jejíž pronajmutí zájemce žádá <.>
...
pdf
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 725 016 886
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU POZEMKU č.1/2023
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č.7/V/2022 ze dne 11.10.2023 záměr
pronájmu částí pozemku p.č.143/1,189/1,192 (konkrétní část viz Příloha záměru),katastrální území
Hvozdec u Veverské Bítýšky,vyznačených v přiloženém náčrtu,za účelem zřízení Odstavných ploch pro
parkování osobních automobilů,popř.jednostopých vozidel („parkovacích stání“) a jejich následného
užívání nájemcem jakožto občanem obce,a to zejména za těchto podmínek:
<br>
1.Pronajímaná část pozemku,bude přednostně pronajata občanovi Obce Hvozdec,který je
vlastníkem,spoluvlastníkem či uživatelem nemovitosti (stavby pro bydlení,bytu nebo bytové
jednotky),která se nachází naproti či v bezprostřední blízkosti pronajímané části pozemku <.>
<br> 2.Vybudování parkovacího stání na pronajaté části pozemku bude provedeno nájemcem na jeho
náklady a odpovědnost,v souladu s písemnými pokyny pronajímatele v dohodnutém termínu <.>
<br> 3.Se zájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou 10 let <.>
4.Cena nájemného je 1,- Kč/m2/rok,jejíž výše je stanovena s ohledem na náklady vynaložené
<br> nájemcem na vybudování parkovacího stání <.>
5.Nájemce bude povinen umožnit správcům sítí vstup na pronajatou část pozemku,a to na dobu
<br> nezbytně nutnou za účelem umístění,popř.provedení opravy inženýrských sítí <.>
<br>
Zájemci o pronájem částí uvedených pozemků se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat svoji žádost o
uzavření nájemní smlouvy písemně,v uzavřených obálkách,označených „Záměr pronájmu č.1/2023“ <,>
které musejí být doručeny na adresu Obecního úřadu Hvozdec,Hvozdec 16,664 71 Veverská Bítýška
nejpozději do 06.12.2023 do 12:00 hod.Žádost musí obsahovat zejména konkrétní označení části
pozemku,o jejíž pronajmutí zájemce žádá <.>
...
zamer_pronajmu_casti_pozemku_krajska_komunikace
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 725 016 886
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU POZEMKU č.1/2023
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č.7/V/2022 ze dne 11.10.2023 záměr
pronájmu částí pozemku p.č.143/1,189/1,192 (konkrétní část viz Příloha záměru),katastrální území
Hvozdec u Veverské Bítýšky,vyznačených v přiloženém náčrtu,za účelem zřízení Odstavných ploch pro
parkování osobních automobilů,popř.jednostopých vozidel („parkovacích stání“) a jejich následného
užívání nájemcem jakožto občanem obce,a to zejména za těchto podmínek:
<br>
1.Pronajímaná část pozemku,bude přednostně pronajata občanovi Obce Hvozdec,který je
vlastníkem,spoluvlastníkem či uživatelem nemovitosti (stavby pro bydlení,bytu nebo bytové
jednotky),která se nachází naproti či v bezprostřední blízkosti pronajímané části pozemku <.>
<br> 2.Vybudování parkovacího stání na pronajaté části pozemku bude provedeno nájemcem na jeho
náklady a odpovědnost,v souladu s písemnými pokyny pronajímatele v dohodnutém termínu <.>
<br> 3.Se zájemcem bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou 10 let <.>
4.Cena nájemného je 1,- Kč/m2/rok,jejíž výše je stanovena s ohledem na náklady vynaložené
<br> nájemcem na vybudování parkovacího stání <.>
5.Nájemce bude povinen umožnit správcům sítí vstup na pronajatou část pozemku,a to na dobu
<br> nezbytně nutnou za účelem umístění,popř.provedení opravy inženýrských sítí <.>
<br>
Zájemci o pronájem částí uvedených pozemků se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat svoji žádost o
uzavření nájemní smlouvy písemně,v uzavřených obálkách,označených „Záměr pronájmu č.1/2023“ <,>
které musejí být doručeny na adresu Obecního úřadu Hvozdec,Hvozdec 16,664 71 Veverská Bítýška
nejpozději do 06.12.2023 do 12:00 hod.Žádost musí obsahovat zejména konkrétní označení části
pozemku,o jejíž pronajmutí zájemce žádá <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/7946239

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz