« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdec - Záměr prodeje 1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

514 kB
VYKAZ DOSAVADNIHO A NOVEHO UF'VU LIDAJU KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Novy stav D.“HHČPIH VVIUĚH „ \ \.<.> 3m 1.u \\ \/\ 'WM (\\ fv.\.<.> “ \\l M N „ Porovnam <a stavem evidence právnlch vztahů pozemku PHH'CW [\nrmnh: p.1h_(“|„ _V_____ 1'.'w 1:,' (m]-"' vv \ 1m mh,Výměra dl'U označen.DÍWC _ lxš \\ ! $“".(u'n '_ 'lljlh „„ »- \ VHF—„www GNU č'S'N“ hn mI “""“ m |wa L '\_ ha m2 71'1 94 70 i;.ŠÍÉÍÍÍÍŽ 71'7 9? ("i „l ' '1 ' 1 92 06 (\ \fJf “1 _ - /,_ 1 „ v.71 13 21 „na NOC/m “) ] ') 7 1 27.).xIJI 11
<br> 71/14 7 ——J 1/ v <,>
<br> \ 1 „na ploum ' ' „ 77 _ fa! )l 1 1 1 1 1 1 LL—,* ',<,> 1 7 / 5 \ 5 má plocha 2,1,<,> 7 7 \ \ 71/16 *51 M 2 711 1 51 jiná plocha 94 10 * 94 * 10
<br> GEOMETRICKY P
<br> pro rozdělení pozemku
<br> ' Ing.XXXXX XXXXXX geodetické kancelář XXX XX Tišnov,Janáčkova XXX
<br> plánu: 361-86/2023
<br> Brno-venkov
<br> Hvozdec území; Hvozdec u Veverské Bltýšky
<br> list: Tišnov 4-6/43
<br> poumku byla poskytnuta seznámit se v (efenu a průběhem nových hranic.které byly omatmy můsobem:
<br> Gaomalncký plán ovéhl úředně oprávněný zaméměhcky' unzeny'r
<br> Jménopřilmeni:
<br> seznamu lomúmonckych Inzenýnl
<br> 12.4.2023
<br> Ing.XXXXX XXXXXX XXX/XX
<br> Dne: Čislo: XX/XXXX
<br> Náležitoslml & přesnosti odpovídá právním předpisům
<br> S
<br> KÚ pro Jihomoravský kraj KP Brno-venkov <,>
<br> Ing.Barbora Pacasova PGP-1304/2023-703 2023.04.18 11:57:47 CEST
<br> Slelnopns ověňl úředně oprávněný zeméméňcký mženýr
<br> Jménopřijmeni: \“ \ \LaVcL Souza selnamu G\BQ'IQS
<br> zunnomenckýcn mzanýrů H.\+.7_OL Číslo 77 LOB
<br> Tento stejnopis odpovlda geomemckemu plánu v elektronicke podobe ulozenomu v dokumentaci kalislrálnlho úřadu
<br> Dne:
<br> CamScann
<br> 91
<br> 53
<br> d /// Lv'lhzilll '.Ullfllflllll' (fl.l'l'řlK) Čínlu.*Juurmhnlw- lnu '.mpiu tlU KN hmm Y X l\'|\' I'nyncnnka „ u monumm Hus/11433411 % :;lUllpvl—š plotu 75 '$ (AJÍJHU'LH/ ll'p'S/IHhJ') ! knllk 221 44 (.IU'I'JH.2': Il'n (II“/1.*I') % mh budovy 14 unum/1.711 IPM/[HU.hH % plazalnvý znak iS hIUHÍJ...
pdf
VYKAZ DOSAVADNIHO A NOVEHO UF'VU LIDAJU KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Novy stav D.“HHČPIH VVIUĚH „ \ \.<.> 3m 1.u \\ \/\ 'WM (\\ fv.\.<.> “ \\l M N „ Porovnam <a stavem evidence právnlch vztahů pozemku PHH'CW [\nrmnh: p.1h_(“|„ _V_____ 1'.'w 1:,' (m]-"' vv \ 1m mh,Výměra dl'U označen.DÍWC _ lxš \\ ! $“".(u'n '_ 'lljlh „„ »- \ VHF—„www GNU č'S'N“ hn mI “""“ m |wa L '\_ ha m2 71'1 94 70 i;.ŠÍÉÍÍÍÍŽ 71'7 9? ("i „l ' '1 ' 1 92 06 (\ \fJf “1 _ - /,_ 1 „ v.71 13 21 „na NOC/m “) ] ') 7 1 27.).xIJI 11
<br> 71/14 7 ——J 1/ v <,>
<br> \ 1 „na ploum ' ' „ 77 _ fa! )l 1 1 1 1 1 1 LL—,* ',<,> 1 7 / 5 \ 5 má plocha 2,1,<,> 7 7 \ \ 71/16 *51 M 2 711 1 51 jiná plocha 94 10 * 94 * 10
<br> GEOMETRICKY P
<br> pro rozdělení pozemku
<br> ' Ing.XXXXX XXXXXX geodetické kancelář XXX XX Tišnov,Janáčkova XXX
<br> plánu: 361-86/2023
<br> Brno-venkov
<br> Hvozdec území; Hvozdec u Veverské Bltýšky
<br> list: Tišnov 4-6/43
<br> poumku byla poskytnuta seznámit se v (efenu a průběhem nových hranic.které byly omatmy můsobem:
<br> Gaomalncký plán ovéhl úředně oprávněný zaméměhcky' unzeny'r
<br> Jménopřilmeni:
<br> seznamu lomúmonckych Inzenýnl
<br> 12.4.2023
<br> Ing.XXXXX XXXXXX XXX/XX
<br> Dne: Čislo: XX/XXXX
<br> Náležitoslml & přesnosti odpovídá právním předpisům
<br> S
<br> KÚ pro Jihomoravský kraj KP Brno-venkov <,>
<br> Ing.Barbora Pacasova PGP-1304/2023-703 2023.04.18 11:57:47 CEST
<br> Slelnopns ověňl úředně oprávněný zeméméňcký mženýr
<br> Jménopřijmeni: \“ \ \LaVcL Souza selnamu G\BQ'IQS
<br> zunnomenckýcn mzanýrů H.\+.7_OL Číslo 77 LOB
<br> Tento stejnopis odpovlda geomemckemu plánu v elektronicke podobe ulozenomu v dokumentaci kalislrálnlho úřadu
<br> Dne:
<br> CamScann
<br> 91
<br> 53
<br> d /// Lv'lhzilll '.Ullfllflllll' (fl.l'l'řlK) Čínlu.*Juurmhnlw- lnu '.mpiu tlU KN hmm Y X l\'|\' I'nyncnnka „ u monumm Hus/11433411 % :;lUllpvl—š plotu 75 '$ (AJÍJHU'LH/ ll'p'S/IHhJ') ! knllk 221 44 (.IU'I'JH.2': Il'n (II“/1.*I') % mh budovy 14 unum/1.711 IPM/[HU.hH % plazalnvý znak iS hIUHÍJ...
gP_71_13
VYKAZ DOSAVADNIHO A NOVEHO UF'VU LIDAJU KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Novy stav D.“HHČPIH VVIUĚH „ \ \.<.> 3m 1.u \\ \/\ 'WM (\\ fv.\.<.> “ \\l M N „ Porovnam <a stavem evidence právnlch vztahů pozemku PHH'CW [\nrmnh: p.1h_(“|„ _V_____ 1'.'w 1:,' (m]-"' vv \ 1m mh,Výměra dl'U označen.DÍWC _ lxš \\ ! $“".(u'n '_ 'lljlh „„ »- \ VHF—„www GNU č'S'N“ hn mI “""“ m |wa L '\_ ha m2 71'1 94 70 i;.ŠÍÉÍÍÍÍŽ 71'7 9? ("i „l ' '1 ' 1 92 06 (\ \fJf “1 _ - /,_ 1 „ v.71 13 21 „na NOC/m “) ] ') 7 1 27.).xIJI 11
<br> 71/14 7 ——J 1/ v <,>
<br> \ 1 „na ploum ' ' „ 77 _ fa! )l 1 1 1 1 1 1 LL—,* ',<,> 1 7 / 5 \ 5 má plocha 2,1,<,> 7 7 \ \ 71/16 *51 M 2 711 1 51 jiná plocha 94 10 * 94 * 10
<br> GEOMETRICKY P
<br> pro rozdělení pozemku
<br> ' Ing.XXXXX XXXXXX geodetické kancelář XXX XX Tišnov,Janáčkova XXX
<br> plánu: 361-86/2023
<br> Brno-venkov
<br> Hvozdec území; Hvozdec u Veverské Bltýšky
<br> list: Tišnov 4-6/43
<br> poumku byla poskytnuta seznámit se v (efenu a průběhem nových hranic.které byly omatmy můsobem:
<br> Gaomalncký plán ovéhl úředně oprávněný zaméměhcky' unzeny'r
<br> Jménopřilmeni:
<br> seznamu lomúmonckych Inzenýnl
<br> 12.4.2023
<br> Ing.XXXXX XXXXXX XXX/XX
<br> Dne: Čislo: XX/XXXX
<br> Náležitoslml & přesnosti odpovídá právním předpisům
<br> S
<br> KÚ pro Jihomoravský kraj KP Brno-venkov <,>
<br> Ing.Barbora Pacasova PGP-1304/2023-703 2023.04.18 11:57:47 CEST
<br> Slelnopns ověňl úředně oprávněný zeméméňcký mženýr
<br> Jménopřijmeni: \“ \ \LaVcL Souza selnamu G\BQ'IQS
<br> zunnomenckýcn mzanýrů H.\+.7_OL Číslo 77 LOB
<br> Tento stejnopis odpovlda geomemckemu plánu v elektronicke podobe ulozenomu v dokumentaci kalislrálnlho úřadu
<br> Dne:
<br> CamScann
<br> 91
<br> 53
<br> d /// Lv'lhzilll '.Ullfllflllll' (fl.l'l'řlK) Čínlu.*Juurmhnlw- lnu '.mpiu tlU KN hmm Y X l\'|\' I'nyncnnka „ u monumm Hus/11433411 % :;lUllpvl—š plotu 75 '$ (AJÍJHU'LH/ ll'p'S/IHhJ') ! knllk 221 44 (.IU'I'JH.2': Il'n (II“/1.*I') % mh budovy 14 unum/1.711 IPM/[HU.hH % plazalnvý znak iS hIUHÍJ...
194 kB
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU č.1/2023
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č.10/V/2022 ze
dne 11.10.2023 záměr prodeje části pozemku p.č.71/1,katastrální území
Hvozdec u Veverské Bítýšky,výměra 21 m2.Druh pozemku ostatní plocha <.>
<br> Část pozemku,která je na prodej,je vyznačena v geometrickém plánu č <.>
361-86/2023,parcelním číslem 71/13,geometrický plán tvoří nedílnou součást
tohoto záměru <.>
<br> Písemnou žádost o odkup zájemce doručí osobně nebo poštou v zalepené
obálce s nápisem „Neotvírat – prodej části pozemku p.č.71/1 (71/13),k.ú <.>
Hvozdec u Veverské Bítýšky“ na adresu Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71
Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do 12:00 hod <.>
<br>
Dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a
doplňků se mohou občané po dobu zveřejnění záměru k záměru prodeje vyjádřit <.>
Případné připomínky k prodeji je možné doručit osobně nebo poštou na adresu
Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71 Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do
12:00 hod.Bližší podmínky o pozemku a prodeji lze zjistit na Obecním úřadě
Hvozdec (Ing.Košvicová,tel.725 016 886) <.>
<br>
<br>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Hvozdec
<br>
<br> Příloha: Geometrický plán č.361-86/2023
<br> Vyvěšeno: 20.11.2023
Sejmuto:
Ve shodném termínu vyvěšeno i na elektronické úřední desce <.>
pdf
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU č.1/2023
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č.10/V/2022 ze
dne 11.10.2023 záměr prodeje části pozemku p.č.71/1,katastrální území
Hvozdec u Veverské Bítýšky,výměra 21 m2.Druh pozemku ostatní plocha <.>
<br> Část pozemku,která je na prodej,je vyznačena v geometrickém plánu č <.>
361-86/2023,parcelním číslem 71/13,geometrický plán tvoří nedílnou součást
tohoto záměru <.>
<br> Písemnou žádost o odkup zájemce doručí osobně nebo poštou v zalepené
obálce s nápisem „Neotvírat – prodej části pozemku p.č.71/1 (71/13),k.ú <.>
Hvozdec u Veverské Bítýšky“ na adresu Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71
Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do 12:00 hod <.>
<br>
Dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a
doplňků se mohou občané po dobu zveřejnění záměru k záměru prodeje vyjádřit <.>
Případné připomínky k prodeji je možné doručit osobně nebo poštou na adresu
Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71 Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do
12:00 hod.Bližší podmínky o pozemku a prodeji lze zjistit na Obecním úřadě
Hvozdec (Ing.Košvicová,tel.725 016 886) <.>
<br>
<br>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Hvozdec
<br>
<br> Příloha: Geometrický plán č.361-86/2023
<br> Vyvěšeno: 20.11.2023
Sejmuto:
Ve shodném termínu vyvěšeno i na elektronické úřední desce <.>
zamer_prodeje_71_13
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU č.1/2023
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č.10/V/2022 ze
dne 11.10.2023 záměr prodeje části pozemku p.č.71/1,katastrální území
Hvozdec u Veverské Bítýšky,výměra 21 m2.Druh pozemku ostatní plocha <.>
<br> Část pozemku,která je na prodej,je vyznačena v geometrickém plánu č <.>
361-86/2023,parcelním číslem 71/13,geometrický plán tvoří nedílnou součást
tohoto záměru <.>
<br> Písemnou žádost o odkup zájemce doručí osobně nebo poštou v zalepené
obálce s nápisem „Neotvírat – prodej části pozemku p.č.71/1 (71/13),k.ú <.>
Hvozdec u Veverské Bítýšky“ na adresu Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71
Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do 12:00 hod <.>
<br>
Dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a
doplňků se mohou občané po dobu zveřejnění záměru k záměru prodeje vyjádřit <.>
Případné připomínky k prodeji je možné doručit osobně nebo poštou na adresu
Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71 Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do
12:00 hod.Bližší podmínky o pozemku a prodeji lze zjistit na Obecním úřadě
Hvozdec (Ing.Košvicová,tel.725 016 886) <.>
<br>
<br>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Hvozdec
<br>
<br> Příloha: Geometrický plán č.361-86/2023
<br> Vyvěšeno: 20.11.2023
Sejmuto:
Ve shodném termínu vyvěšeno i na elektronické úřední desce <.>

Načteno

edesky.cz/d/7946237

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz