« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdec - Záměr prodeje 2/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

9 MB
mwnmun MW'
nmdm nv
<br>
<br> H' 00 nhmdn 130/1 10 28 zahrada 2
130/5 72,m - 2
<br> ‘33 f I 9 7 “mm 138/3 9 75 (gafffififi 2
138/4 3 “2:33,2
<br>
<br> ‘1‘ Rozdfl 1 I112 vznikly zaokrouhienim nonch vymér (bod 14.7b pfllohy vyhlégky é.357/2013 Sb.)
<br>
<br> Seznam soufadnic (S—JTSK):
Soufadnice pro zépis do KN
<br> Y X kk Poznémka
barvou,§ 91 odst.2 kat.vyhl <.>
<br> barvou,§ 91 odst.2 kat.vyhl <.>
obrubnik <.>
<br>
<br> Cislo bodu
25-186 610749.68 1153644.94
<br> 25-201 610707.01 1153660.15
<br> 408-1 610739.78 1153648.47
408—2 610738.16 1153644.63 roh zdi
<br> 3
3
3
3
408—3 610730.42 1153648.13 3 roh zdi
408-4 610728.57 1153644.66 3 roh budovy
3
3
3
3
<br>
<br>
<br>
408—6 610731.24 1153651.51 zed
<br> 408-7 610731.42‘ 1153652.06 roh zdi
roh budovy
<br> 408-8 610726.89 1153653.62
408-9 610725.61 1153651.20 roh budovy
408-10 610723.50 1153647.19 3 roh budovy
408-11 610726.64 1153653.15 3 barvou,§ 91 odst.2 kat.vyh1 <.>
<br>
<br>
<br> flfedné oprévnény zeméméficki Inzenyr
<br>
<br> GMWWMfldfimWW
<br> Jméno.ailment lng.Vladislav Nimrééek
<br> 2.035998%“ WW 1659/1996
<br> one: 21.9.2023 W01 15512023
Ndeiitowniaplemostiodpovidé prévnlm pfedplsfim.7
WM am mm s oéidovénim pared <.>
<br> GEOMET RICKY PLAN
pro
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Tmswimo‘tsod idé '
Manuv DOV W‘mvww
<br>
<br>
<br>
<br>
‘ I 6K8.IDOL 1 Lo <.>
JG! ' was
618 Brno
<br> W0 din": 483-155/2023
<br> 0km: Brno-venkov
<br>
<br>
<br> K0 rojihomoravs ’ kra'
KP rno-v kov ky J
meg.Irena echové
P P-3522/2023-703
<br> 2023.09.27 08:04:51 CEST
jpg
mwnmun MW'
nmdm nv
<br>
<br> H' 00 nhmdn 130/1 10 28 zahrada 2
130/5 72,m - 2
<br> ‘33 f I 9 7 “mm 138/3 9 75 (gafffififi 2
138/4 3 “2:33,2
<br>
<br> ‘1‘ Rozdfl 1 I112 vznikly zaokrouhienim nonch vymér (bod 14.7b pfllohy vyhlégky é.357/2013 Sb.)
<br>
<br> Seznam soufadnic (S—JTSK):
Soufadnice pro zépis do KN
<br> Y X kk Poznémka
barvou,§ 91 odst.2 kat.vyhl <.>
<br> barvou,§ 91 odst.2 kat.vyhl <.>
obrubnik <.>
<br>
<br> Cislo bodu
25-186 610749.68 1153644.94
<br> 25-201 610707.01 1153660.15
<br> 408-1 610739.78 1153648.47
408—2 610738.16 1153644.63 roh zdi
<br> 3
3
3
3
408—3 610730.42 1153648.13 3 roh zdi
408-4 610728.57 1153644.66 3 roh budovy
3
3
3
3
<br>
<br>
<br>
408—6 610731.24 1153651.51 zed
<br> 408-7 610731.42‘ 1153652.06 roh zdi
roh budovy
<br> 408-8 610726.89 1153653.62
408-9 610725.61 1153651.20 roh budovy
408-10 610723.50 1153647.19 3 roh budovy
408-11 610726.64 1153653.15 3 barvou,§ 91 odst.2 kat.vyh1 <.>
<br>
<br>
<br> flfedné oprévnény zeméméficki Inzenyr
<br>
<br> GMWWMfldfimWW
<br> Jméno.ailment lng.Vladislav Nimrééek
<br> 2.035998%“ WW 1659/1996
<br> one: 21.9.2023 W01 15512023
Ndeiitowniaplemostiodpovidé prévnlm pfedplsfim.7
WM am mm s oéidovénim pared <.>
<br> GEOMET RICKY PLAN
pro
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Tmswimo‘tsod idé '
Manuv DOV W‘mvww
<br>
<br>
<br>
<br>
‘ I 6K8.IDOL 1 Lo <.>
JG! ' was
618 Brno
<br> W0 din": 483-155/2023
<br> 0km: Brno-venkov
<br>
<br>
<br> K0 rojihomoravs ’ kra'
KP rno-v kov ky J
meg.Irena echové
P P-3522/2023-703
<br> 2023.09.27 08:04:51 CEST
gp_138_1
mwnmun MW'
nmdm nv
<br>
<br> H' 00 nhmdn 130/1 10 28 zahrada 2
130/5 72,m - 2
<br> ‘33 f I 9 7 “mm 138/3 9 75 (gafffififi 2
138/4 3 “2:33,2
<br>
<br> ‘1‘ Rozdfl 1 I112 vznikly zaokrouhienim nonch vymér (bod 14.7b pfllohy vyhlégky é.357/2013 Sb.)
<br>
<br> Seznam soufadnic (S—JTSK):
Soufadnice pro zépis do KN
<br> Y X kk Poznémka
barvou,§ 91 odst.2 kat.vyhl <.>
<br> barvou,§ 91 odst.2 kat.vyhl <.>
obrubnik <.>
<br>
<br> Cislo bodu
25-186 610749.68 1153644.94
<br> 25-201 610707.01 1153660.15
<br> 408-1 610739.78 1153648.47
408—2 610738.16 1153644.63 roh zdi
<br> 3
3
3
3
408—3 610730.42 1153648.13 3 roh zdi
408-4 610728.57 1153644.66 3 roh budovy
3
3
3
3
<br>
<br>
<br>
408—6 610731.24 1153651.51 zed
<br> 408-7 610731.42‘ 1153652.06 roh zdi
roh budovy
<br> 408-8 610726.89 1153653.62
408-9 610725.61 1153651.20 roh budovy
408-10 610723.50 1153647.19 3 roh budovy
408-11 610726.64 1153653.15 3 barvou,§ 91 odst.2 kat.vyh1 <.>
<br>
<br>
<br> flfedné oprévnény zeméméficki Inzenyr
<br>
<br> GMWWMfldfimWW
<br> Jméno.ailment lng.Vladislav Nimrééek
<br> 2.035998%“ WW 1659/1996
<br> one: 21.9.2023 W01 15512023
Ndeiitowniaplemostiodpovidé prévnlm pfedplsfim.7
WM am mm s oéidovénim pared <.>
<br> GEOMET RICKY PLAN
pro
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Tmswimo‘tsod idé '
Manuv DOV W‘mvww
<br>
<br>
<br>
<br>
‘ I 6K8.IDOL 1 Lo <.>
JG! ' was
618 Brno
<br> W0 din": 483-155/2023
<br> 0km: Brno-venkov
<br>
<br>
<br> K0 rojihomoravs ’ kra'
KP rno-v kov ky J
meg.Irena echové
P P-3522/2023-703
<br> 2023.09.27 08:04:51 CEST
9 MB
Ama-2 408-4
<br> _ 4.333
<br> v „ _.* » “>“ 4.3 408-1! ' f ' _ \ / noo-a
<br> !
jpg
Ama-2 408-4
<br> _ 4.333
<br> v „ _.* » “>“ 4.3 408-1! ' f ' _ \ / noo-a
<br> !
gp_138_2
Ama-2 408-4
<br> _ 4.333
<br> v „ _.* » “>“ 4.3 408-1! ' f ' _ \ / noo-a
<br> !
195 kB
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU č.2/2023
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č.11/V/2022 ze
dne 11.10.2023 záměr prodeje části pozemku p.č.138,katastrální území Hvozdec
u Veverské Bítýšky,výměra 3 m2.Druh pozemku ostatní plocha <.>
<br> Část pozemku,která je na prodej,je vyznačena v geometrickém plánu č <.>
483-155/2023,parcelním číslem 138/2,geometrický plán tvoří nedílnou součást
tohoto záměru <.>
<br> Písemnou žádost o odkup zájemce doručí osobně nebo poštou v zalepené
obálce s nápisem „Neotvírat – prodej části pozemku p.č.138 (138/2),k.ú <.>
Hvozdec u Veverské Bítýšky“ na adresu Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71
Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do 12:00 hod.Nabídka musí
obsahovat nabízenou cenu za m2 <.>
<br>
Dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a
doplňků se mohou občané po dobu zveřejnění záměru k záměru prodeje vyjádřit <.>
Případné připomínky k prodeji je možné doručit osobně nebo poštou na adresu
Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71 Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do
12:00 hod.Bližší podmínky o pozemku a prodeji lze zjistit na Obecním úřadě
Hvozdec (Ing.Košvicová,tel.725 016 886) <.>
<br>
<br>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Hvozdec
<br>
<br> Příloha: Geometrický plán č.483-155/2023
<br> Vyvěšeno: 20.11.2023
Sejmuto:
Ve shodném termínu vyvěšeno i na elektronické úřední desce <.>
pdf
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU č.2/2023
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č.11/V/2022 ze
dne 11.10.2023 záměr prodeje části pozemku p.č.138,katastrální území Hvozdec
u Veverské Bítýšky,výměra 3 m2.Druh pozemku ostatní plocha <.>
<br> Část pozemku,která je na prodej,je vyznačena v geometrickém plánu č <.>
483-155/2023,parcelním číslem 138/2,geometrický plán tvoří nedílnou součást
tohoto záměru <.>
<br> Písemnou žádost o odkup zájemce doručí osobně nebo poštou v zalepené
obálce s nápisem „Neotvírat – prodej části pozemku p.č.138 (138/2),k.ú <.>
Hvozdec u Veverské Bítýšky“ na adresu Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71
Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do 12:00 hod.Nabídka musí
obsahovat nabízenou cenu za m2 <.>
<br>
Dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a
doplňků se mohou občané po dobu zveřejnění záměru k záměru prodeje vyjádřit <.>
Případné připomínky k prodeji je možné doručit osobně nebo poštou na adresu
Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71 Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do
12:00 hod.Bližší podmínky o pozemku a prodeji lze zjistit na Obecním úřadě
Hvozdec (Ing.Košvicová,tel.725 016 886) <.>
<br>
<br>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Hvozdec
<br>
<br> Příloha: Geometrický plán č.483-155/2023
<br> Vyvěšeno: 20.11.2023
Sejmuto:
Ve shodném termínu vyvěšeno i na elektronické úřední desce <.>
zamer_prodeje_138
Obec Hvozdec
Hvozdec 16
664 71 Veverská Bítýška
IČO: 00362948
Tel.: 549 420 169
Email: info@hvozdec.cz
www.hvozdec.cz
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br> OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU č.2/2023
na základě zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení)
<br>
Obec Hvozdec vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva obce č.11/V/2022 ze
dne 11.10.2023 záměr prodeje části pozemku p.č.138,katastrální území Hvozdec
u Veverské Bítýšky,výměra 3 m2.Druh pozemku ostatní plocha <.>
<br> Část pozemku,která je na prodej,je vyznačena v geometrickém plánu č <.>
483-155/2023,parcelním číslem 138/2,geometrický plán tvoří nedílnou součást
tohoto záměru <.>
<br> Písemnou žádost o odkup zájemce doručí osobně nebo poštou v zalepené
obálce s nápisem „Neotvírat – prodej části pozemku p.č.138 (138/2),k.ú <.>
Hvozdec u Veverské Bítýšky“ na adresu Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71
Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do 12:00 hod.Nabídka musí
obsahovat nabízenou cenu za m2 <.>
<br>
Dle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších změn a
doplňků se mohou občané po dobu zveřejnění záměru k záměru prodeje vyjádřit <.>
Případné připomínky k prodeji je možné doručit osobně nebo poštou na adresu
Obec Hvozdec,Hvozdec 16,664 71 Veverská Bítýška,nejpozději do 06.12.2023 do
12:00 hod.Bližší podmínky o pozemku a prodeji lze zjistit na Obecním úřadě
Hvozdec (Ing.Košvicová,tel.725 016 886) <.>
<br>
<br>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Hvozdec
<br>
<br> Příloha: Geometrický plán č.483-155/2023
<br> Vyvěšeno: 20.11.2023
Sejmuto:
Ve shodném termínu vyvěšeno i na elektronické úřední desce <.>

Načteno

edesky.cz/d/7946236

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz