« Najít podobné dokumenty

Obec Hlavnice - Skupinový vodovod Litultovice - Návrh rozpočtu na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlavnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Skupinový vodovod Litultovice - Návrh rozpočtu na rok 2024
Návrh rozpočtu Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu Litultovice na rok 2024
<br> Příjmy
<br> Odd.Par.Pol <.>
<br> Schválený rozpočet
na rok 2023
<br> Rozpočet po
úpravách k
31.10.2023
<br> Skutečnost
k 31.10.2023 Návrh 2024
<br> 4221 Investiční transfery od obcí 427 478 427 478,00 325,69,50 700 000
<br> 2310 Pitná voda 6 800 000 6 800 000,00 4 276 519,68 7 300 000
<br> Příjmy celkem 7 227 478 7 227 478 4 276 520 8 000 000
<br> Výdaje
<br> Odd.Par <.>
<br> Schválený rozpočet
na rok 2023
<br> Rozpočet po
úpravách k
31.10.2023
<br> Skutečnost
k 31.10.2023 Návrh 2024
<br> 2310 Pitná voda 6 627 478 6 627 478,00 5 341 458,08 7 000 000
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje 300 000 300 000,00 0,00 300 000
<br> 8124 Splátky finanční zápůjčky 300 000 300 000,00 0,00 700 000
<br> Výdaje celkem 7 227 478 7 227 478,00 5 341 458,08 8 000 000
<br> Financování
<br> 8115 Použití finanční rezervy z minulých let 0 0,00 1 064 938,40 0,00
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXX
<br> V Litultovicích XX.XX.XXXX
<br> Ing.XXX XXXXXX,předseda svazku

Načteno

edesky.cz/d/7946221


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlavnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz