« Najít podobné dokumenty

Obec Rohozná - Návrh rozpočtu SO AZASS 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohozná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

so_azass_rozpocet_2024_navrh_final.pdf
Rozpočet Svazku obcí AZASS,IČO 68208146,Palackého nám.160,572 01 Polička na rok 2024 - NÁVRH
<br> v tis.Kč
<br> ř.název položky položka skut.2022
schvál <.>
<br> 2023
<br> oček.skut <.>
<br> (2/2023)
<br> 2024
<br> návrh
komentář
<br> příjmy
<br> 1
Příjmy z poskytnutých služeb a
<br> výrobků
2111 54 031 54 730 54 730 60 203 Zejména úhrady od klientů a příjmy ze služeb stravovacího provozu
<br> 2
Příjmy z pronájmu ostatních
<br> nemovitostí a jejich částí
2132 1 809 1 940 1 940 1 940 Nájemné za užívání bytových a nebytových prostor,zejména od Poličské nemocnice,s.r.o <.>
<br> 3 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2133 194 200 386 386 Nájemné dle náj.smlouvy na movitý majetek; půjčovné v půjčovně zdrav.pomůcek
<br> 4 Příjmy z úroků 2141 248 140 370 407
<br> 5
Příjmy z prodeje krátkodobého a
<br> drobného dlouhod.majetku
2310 1 0 0 0
<br> 6 Přijaté neinvestiční dary 2321 1 554 0 0 0 Předpoklad v r.2023 i 2024
<br> 7 Humanitární zahraniční pomoc 2324 330 384 670 0 r.2022 a 2023: dotace PaK na ubytování uprchlíků z Ukrajiny.Předpoklad i v r.2024
<br> 8 Ostatní nedaňové příjmy 2329 5 047 51 043 19 267 95 527
Převod fin.prostředků z Poličské nemocnice,s.r.o.V návrhu rozpočtu dosud nejsou uvedeny očekávané
<br> příjmy: provozní dotace na sociální služby (ř.11,pol.4122) a investiční dotace NPO - objekt F (ř.12 <,>
<br> pol.4216)
<br> 9
Ostatní neinvestiční dotace ze
<br> státního rozp <.>
4116 92 0 0 0 r.2022: dotace ÚP na zaměstnanost.Předpoklad i v r.2023 a 2024
<br> 10 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4121 1 859 2 678 2 723 5 660 Členské příspěvky obcí,r.2024: bude projednáno na čl.schůzi
<br> 11 Neinestiční přijaté transfery od krajů 4122 23 164 0 26 746 0 r.2022,2023: dotace MPSV na soc.služby.Předpoklad poskytnutí dotací i v r.2024
<br> 12
Investiční přijaté dotace ze státního
<br> rozpočtu
4216 0 3 900 3 900 0
<br> r.2023: dotace IROP (pracoviště sociální rehabilitace v objektu B).Předpoklad dotace NPO (objekt F) v r.2024 <.>
<br> příjmy celkem 88 329 115 015 110 73...

Načteno

edesky.cz/d/7946219

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohozná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz