« Najít podobné dokumenty

Obec Huntířov - Pozvánka na seminář - dotace 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Huntířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na seminář - dotace 2023
Okresní hospodářská komora Děčín
<br> Místní akční skupina Český sever
<br>
<br>
<br>
P o z v á n k a n a o d b o r n ý s e m i n á ř
<br>
<br> Aktuální programy podpory pro firmy a podnikatele
ze Šluknovského výběžku
<br>
Přednáší: zástupci níže uvedených agentur
Termín konání: 5.12.2023 10:00–13:30
Místo konání: ul.Karlova 3317,407 47 Varnsdorf - Vzdělávací středisko VOŠ,SPŠ a SOŠ
služeb a cestovního ruchu Varnsdorf,p.o.(u kostela bez věže…)
<br> Program semináře
<br> 9:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 10:40 Agentura CzechInvest: Aktuální programy podpory pro startupy,malé a střední
podniky,OP Spravedlivá transformace <,>
10:40 – 10:50 Agentura CzechTrade: Podpora exportu
10:50 – 11:00 Technologická agentura ČR: Podpora výzkumu a vývoje
11:00 – 11:10 Coffee break
11:10 – 11:40 Agentura pro podnikání a inovace API: možnosti získání finančních prostředků
<br> z evropských strukturálních fondů (OP TAK) <,>
11:40 – 12:10 Národní rozvojová banka: bezúročné a zvýhodněné úvěry,záruky pro malé a
střední podniky <,>
12:10 – 13:30 Individuální konzultace
<br>
Organizační pokyny
<br>  Poplatek:: 350,- Kč/os,člen OHK Děčín nebo MAS Český sever – zdarma
<br>  Poplatek poukazujte do 30.11.2023 na účet OHK Děčín vedený u KB: 3879570277/0100
Variabilní symbol – Vaše IČ.Platba v hotovosti na místě nebude akceptována
 Registrujte se nejpozději do 30.11.2023 (mail: urad@ohkdecin.cz nebo na tel: 736463745)
<br>
<br>
<br>
<br> Závazná přihláška na seminář
<br> Obchodní název:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.IČO:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Adresa firmy:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.člen OHK:.<.>.<.>.ano ne
<br> Kontaktní osoba:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/7946216

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Huntířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz