« Najít podobné dokumenty

Obec Tatenice - žádost o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy bobr 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tatenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PardubickyKrajBobr23_OOPNavrh.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
<br> odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
Spisová značka: SpKrÚ 80640/2023/OŽPZ
Č.j.: 93437/2023/OŽPZ
Telefon: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Vyhotoveno: v Pardubicích dne 20.11.2023
<br>
dle rozdělovníku
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VÝZVA
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,v souladu
s ustanovením § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,tímto vyzývá dotčené osoby,aby k níže uvedenému návrhu opatření obecné
povahy do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu
Pardubického kraje podaly připomínky nebo námitky.Dotčenými osobami jsou
v souladu s ustanovením § 2 odst.3 správního řádu ty osoby,jichž se dotýká návrh
opatření obecné povahy.Případné připomínky nebo námitky je třeba zaslat písemně
na adresu: Krajský úřad Pardubického kraje,Komenského náměstí č.125,532 11
Pardubice,případně elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým
podpisem na adresu elektronické podatelny posta@pardubickykraj.cz nebo
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky - ID datové schránky:
z28bwu9 <.>
<br> Nebudou-li žádné námitky ani připomínky uplatněny,bude opatření obecné povahy
vydáno v níže uvedeném znění <.>
<br> Obecní úřady zveřejní návrh opatření obecné povahy po dobu nejméně 15 dní na své
úřední desce <.>
<br>
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále též
„krajský úřad“),jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu
ustanovení § 29 odst.1 a § 67 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění
pozdějších předpisů,a ustanovení § 77a odst.5 písm.o) zákona č.114/1992 Sb.<,>
o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně
přírody“),vydává dle ustanovení § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále též „správní řád“),a v souladu s ustanoveními § 56 odst.1
a ...

Načteno

edesky.cz/d/7946215

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tatenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz