« Najít podobné dokumenty

Městys Březno - Schválený Rozpočet ZŠ a MŠ Březno na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Březno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený Rozpočet ZŠ 2024[1].pdf [0,13 MB]
Schválen' rozpočet organizace Základní školy a Mate ské školy B ezn o 2024
<br> Usnesení č.RM24l1lt'|2o23 ze dne L5.LL.2023
<br> Vyvěšeno: l' <.>,|.//.í0/3 Sejmuto
<br> ^-*miiáqnt'-'"
<br> 3 465 500,00 Kč
560 000,00 Kč
85 000,00 Kč
<br> 2 002 000,00 Kč
439 000,00 Kč
<br> 1 133 300,00 Kč
<br> 413 000,00 Kč
40 000,00 Kč
<br> 600 000,00 Kč
<br> Celkem
<br> 35 000 000,00 Kč
<br> org.004 šD
44 000,00 Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> 5 300,00 Kč
Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> 49 300,00 Kč
49 300,00 Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> 894 000,00 Kč
894 000,00 Kč
<br> ore.003 MŠ
115 000,00 Kč
<br> Kč
<br> 40 000,00 Kč
523 000,00 Kč
<br> 10 000,00 Kč
206 000,00 Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> org.002 šJ
2 740 500,00 Kč
<br> Kč
<br> 30 000,00 Kč
514 000,00 Kč
200 000,00 Kč
201 000,00 Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> 3 685 500,00 Kč
3 685 500,00 Kč
<br> org.001 Zš
566 000,00 Kč
560 000,00 Kč
<br> 15 000,00 Kč
965 000,00 Kč
229 000,00 Kč
721 000,00 Kč
<br> 35 000 000,00 Kč
413 000,00 Kč
40 000,00 Kč
<br> 600 000,00 Kč
39 109 000,00 Kč
<br> 3 549 000,00 Kč
<br> Po!ožka
Provozní materiálové náklady
Spot eba materiálu oNlV
XXXX do XX XXX
Spot eba energie
opravy a udržování
ostatníslužby
Mzdové náklady (MšMT)
Mzdové náklady (z izovatel)
ostatní náklady z činnosti
odpisy dlohodobého majetku
<br> čet
s0150-99
501300
55855x
50250
51150
<br> 51250,518
52xx
<br> 52L50,5245>t
<br> 549xx
<br> 55150
<br> Celkem
3 630 900,00 Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> 35 560 000,00 Kč
<br> 4 546 900,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
<br> org.0o4 ŠD
200 000,00 Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> org.003 MŠ
350 000,00 Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> 350 000,00 Kč
350 000,00 Kč
<br> org.002 šJ
2 611 500,00 Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> 2 611500,00 Kč
2 611500,00 Kč
<br> 4 546 900,00 Kč
40576 300,00 Kč
5 016 300,00 Kč
<br> org.001Zš
459 400,00 Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> 35 560 000,00 Kč
<br> Položka
V' nosv z prodeie služeb
V' nosy z dar
ostatní v' nosy z činnosti
Vt nosy vybran' ch místních
vládních institucí - MšMT
V' nosy vybran' ch místních...

Načteno

edesky.cz/d/7946182


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Březno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz