« Najít podobné dokumenty

Obec Kokašice - Program 12. zasedání zastupitelstva obce 27. listopadu 2023 v 17:00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kokašice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZO_12_veřejné zasedání_pozvánka (100.34 kB)
1
<br>
<br> OBEC KOKAŠICE
<br>
Kokašice 48,349 52 Konstantinovy Lázně
IČ 00573647,DIČ CZ00573647
<br>
Č.j.: Kokasice/865/23
Oprávněná osoba: starosta obce XXXXXXXXX XXXXXXX
Datum: XX.XX.XXXX
<br>
Informace o konání 12.zasedání Zastupitelstva obce Kokašice
<br>
Obecní úřad Kokašice v souladu s ustanovením § 93 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o konání zasedání
Zastupitelstva obce Kokašice,svolaného starostou obce Kokašice Františkem
Vojtěchem v souladu s § 92 odst.1 a § 103 odst.5 zákona o obcích:
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Kokašice se bude konat dne 27.11.2023 od 17 hodin
v sále obecní klubovny „Vodárna“,Kokašice č.p.95 <.>
<br> Program:
<br> 1.Schválení zapisovatele,ověřovatelů zápisu
2.Program jednání
3.Kontrola usnesení
4.Majetkoprávní úkony,záměry nakládání s nemovitým majetkem v k.ú.Kokašice <,>
MČ Čeliv a MČ Lomy u Domaslavi
a) pachtovní smlouva č.1/2024
b) nájemní smlouva na část pozemku p.č.689 v k.ú.Čeliv o výměře 364 m2
c) smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
d) vyjádření k přípojce vody ke stávajícímu RD č.p.75
e) vyjádření k přípojce vody ke stávajícímu RD č.p.74
f) vyjádření k projektové dokumentaci,cenové rekapitulaci obecní nádrže
g) vyjádření k projektové dokumentaci,cenové rekapitulaci obecního rybníka
h) vyjádření k projektové dokumentaci stavební úpravy objektu parč.st.209 k.ú <.>
Kokašice
5.Směrnice č.3/2023 - Inventarizace
6.Plán inventarizace,HIK,DIK,členové inventarizační a likvidační komise
7.Dodatek č.1 ke smlouvě o zajišťování informačních technologií
8.Dodatek č.16 ke smlouvě č.3003 s firmou EKODEPON s.r.o <.>
9.OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
10.Pracovně právní poměr ZO
11.Vyřazení pohledávek
12.RO-O č.8/2023
13.Protokol o provedení odborně technické kontroly sportovního zařízení a vybavení
14.Doplňující informace a vysvětlení k návrhu smlouvy o úhradě na likvidaci a
soustřeďování vybraného plastového odpadu
15.Zpráva finančního v...

Načteno

edesky.cz/d/7946158

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kokašice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz