« Najít podobné dokumenty

Město Dobříš - Aktualizace pravidel MESOH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dobříš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aktualizace pravidel MESOH
Aktualizace pravidel MESOH: DobříšRádi bychom Vás informovali,že došlo k aktualizaci pravidel k motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství (tzv.MESOH).Aktualizovaná pravidla schválila rada města dne 14.11.2023 usnesením č.18/32/2023RM.     
Pravidla nově zohledňují i svoz vlastních soukromých nádob jak od rodinných tak bytových domů.Pravidla pouze nově reflektují již zavedený stav,kdy od roku 2020 byl umožněn svoz tříděných odpadů nejen v pytlích ale i vlastních nádobách.Ekobody za svoz 120 l popelnice na plast či papír se rovnají ekobodům udělovaným za svoz transparentních pytlů.U 240 l nádob je bodové hodnocení 2x vyšší (tzn.ekobody za svoz 240 l nádoby na plast či papír = ekobody za svoz 2 ks pytlů).Připomínáme,že bodové hodnocení (a následně z něho počítána sleva z odpadů) může být významně ovlivněno zaplněností Vaší nádoby.Doporučujeme přistavovat nádoby na směsný i tříděný odpad ke svozu pouze v případě,že jsou zcela plné.Pokud máte odpadu málo,můžete přistavovat nádobu i 1 x za měsíc,případně ještě méně častěji.Ekobody jsou totiž udělovány nejen za třídění,ale též za snižování produkce odpadů.Tudíž v případě že máte obecně málo odpadů a nemáte tedy jak získat ekobody za třídění,jste úměrně tomu odměňováni ekobody za snižování produkce odpadů.V případě,že přistavíte ke svozu poloprázdný pytel/nádobu,je dle pravidel MESOH možné udělit stanovišti pouze poloviční počet ekobodů.Významnou změnou v pravidlech je pak možnost žádat MěÚ Dobříš o sloučení více stanovišť (adres) do jednoho odpadového účtu v případě,že má osoba hlášený trvalý pobyt na Dobříši a současně zde vlastní rekreační objekt.V případě,že je osoba na jednom ze stanovišť zapojena do systému MESOH a vytřídí si slevu,sleva z tohoto stanoviště se následně vztahuje i na poplatek z rekreačního objektu.Aktualizovaná pravidla najdete na tomto odkazu: Pravidla MESOH Dobříš: Dobříš (mestodobris.cz)
Hlavní nabídka: O Dobříši
Informace v patě
Nyní jste v módu "Bez grafiky".Přepnutím do grafi...

Načteno

edesky.cz/d/7946155

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dobříš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz