« Najít podobné dokumenty

Město Nové Město nad Metují - Usnesení z řádného jednání Rady města 26 (13.11.2023)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nové Město nad Metují.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení RM č. 26 (26. zasedání ve volebním období 2022 - 2026) ke stažení ZDE
Město Nové Město nad Metují V Stránka 1 SOUHRN USNESENÍ z řádného zasedání Rady města Nové Město nad Metují RM 26 ve volebním období 2022 - 2026 ze dne 13.11.2023 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady: RM 26-6703/23 - RM 26-6747/23 Město Nové Město nad Metují náměstí Republiky 6 Stránka 2 SOUHRN USNESENÍ RM 26 ze dne 13.11.2023 V K bodu 1/1 USNESENÍ č.RM 26-6703/23 Program jednání RM RM schvaluje tento program jednání řádného zasedání RM 26: 1.ÚVODNÍ INFORMACE 1/1 Program jednání RM 1/2 Kontrola plnění úkolů z RM ke dni 13.11.2023 1/3 Rezignace Mgr.Jana Petráše na pozici člena ZM + Osvědčení o nastoupení do funkce člena ZM 2.FINANCE 2/1 Návrh rozpočtu na rok 2024 2/2 Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 3.ŠKOLSTVÍ,KULTURA A SPORT 3/1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2022/2023 - DDM Stonožka 3/2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2021/2022 - ZUŠ B.Smetany 3/3 Vzdání se funkce ředitelky "ZŠ a MŠ Krčín" 3/4 Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ a MŠ Krčín 3/5 Přerušení provozu MŠ a ZŠ o vánočních prázdninách 2023 3/6 Žádost o zapůjčení pódia - Stepík 3/7 Veřejná zakázka Tisk Novoměstského zpravodaje 4.MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY 4/1 Pronájem části pozemku p.č.1912/15 v k.ú.Nové Město nad Metují - k podnikání 5.SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 5/1 Dodatek č.1 ke smlouvě o údržbě a servisu automatických dveří - budova MěÚ 5/2 Dodatek č.1 ke smlouvě o údržbě a servisu automatických dveří - MSSS Oáza 5/3 Navýšení rozpočtu OSN (školství) - RO 6.ROZVOJ 6/1 Smlouva o dílo - podání žádosti o dotaci - Zeleň 6/2 Úprava termínu odevzdání čistopisu studie LAM 6/3 Podmínky města pro ukládání sítí 6/4 Smlouva o přípoloži - Gen.Klapálka,Havlíčkova 6/5 SOD - PD č.p.14 změna na dětské skupiny 6/6 Dodatek č.1 k SOPPS sjezdu č.86/2022 6/7 Smlouva o připojení el.zařízení k DS - navýšení proudu rozvaděče VO v ul.Nádražní 6/8 Veřejná zakázka - "Rekonstrukce ulice U Zázvorky v Novém Městě nad Metují" 6/9 Doplnění člena/členky Komise regenerační ...

Načteno

edesky.cz/d/7946144

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nové Město nad Metují      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz