« Najít podobné dokumenty

Obec Sovětice - Závěrečný účet 2022 - Informace o vyvěšení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sovětice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet 2022.doc [0,46 MB]
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
<br>
Obec Sovětice
Závěrečný účet za rok 2022
sestavený v Kč ke dni 31.12.2022
Údaje o organizaci
<br>
Identifikační číslo
00269581
<br> Název
<br>
OBEC Sovětice
<br> Ulice
<br>
Sovětice
<br> Obec
<br>
Sovětice
<br> Pošta
<br>
Nechanice
Kontaktní údaje
<br>
Telefon
<br> [TELEFON]
<br>
Fax
<br>
[FAX]
<br>
E-mail
<br>
[EMAIL]
<br>
Web
<br>
www.sovetice.cz
Obsah závěrečného účtu
Plnění rozpočtu obce
<br> Financování
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody)
<br> Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond)
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br>
Plnění rozpočtu obce
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf
Položka
Text
SR
UR
Zůstatek
%SR
%UR
<br> 0000
1111
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci
700 000,00
605 285,01
605 285,01
86,47
100,00
<br> 0000
1112
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
25 000,00
54 286,06
54 286,06
217,14
100,00
<br> 0000
1113
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
85 000,00
120 667,46
120 667,46
141,96
100,00
<br> 0000
1121
Příjem z daně z příjmů právnických osob
645 000,00
912 804,69
912 804,69
141,52
100,00
<br> 0000
1122
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
0,00
46 170,00
46 170,00
0,00
100,00
<br> 0000
1211
Příjem z daně z přidané hodnoty
1 600 000,00
2 071 748,18
2 071 748,18
129,48
100,00
<br> 0000
1334
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu
43 964,00
43 964,45
43 964,45
100,00
100,00
<br> 0000
1341
Příjem z poplatku ze psů
3 000,00
3 670,00
3 670,00
122,33
100,00
<br> 0000
1345
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
0,00
126 450,00
126 450,...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2022[1].pdf [0,38 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Odbor analýz,podpory řízení a kontroly
<br> oddělení přezkumu hospodaření obcí
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sovětice,IČ: 00269581
<br> za rok 2022
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 10.11.2022
<br> - 07.02.2023
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Sovětice v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 28.07.2022 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Sovětice
<br> Sovětice 25
<br> 503 15 Nechanice
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starostka obce - XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> účetní obce - XXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
Ing.XXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 22.06.2022
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učině...
VYSLEDOVKA0000001049[1].pdf [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Sovětice 3z00269581IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 115 346,96 0,00 20 288,03 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.115 346,96 0,00 20 288,03 0,00
<br> 36.549 48 182,03 0,00 59 212,00 0,00
<br> 35.558 62 973,50 0,00 49 534,53 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 1 023 715,00 0,00 630,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 021 791,00 0,00 981 683,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 21 464,00 0,00 43 389,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 3 350,00 0,00 100,00 0,00
<br> 19.532 97,00 0,00 97,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 54 657,00 0,00 55 080,00 0,00
<br> 13.521 822 888,00 0,00 831 845,00 0,00
<br> 12.518 1 507 237,31 0,00 1 688 491,25 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 3 037,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 397,00 0,00
<br> 8.511 37 722,95 0,00 47 454,89 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 2 817,50 0,00 4 082,50 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 149 095,90 0,00 164 004,69 0,00
<br> 1.501 164 596,46 0,00 211 592,95 0,00
<br> I.4 923 624,65 0,00 4 137 593,81 0,00
<br> A.5 137 734,37 0,00 4 390 349,34 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Sovětice
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Sovětice
<br> Právní forma:
<br> P...
ROZVAHA0000001048[1].pdf [0,09 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Sovětice 5z00269581IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 6 381 715,20 0,00 6 381 715,20 5 089 717,93
<br> 6.471 115 886,86 0,00 115 886,86 155 448,52
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.115 886,86 0,00 115 886,86 155 448,52
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 2 173 000,00 0,00 2 173 000,00 2 173 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.2 173 000,00 0,00 2 173 000,00 2 173 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 769 001,00 0,00 769 001,00 769 001,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 746 538,98 1 746 538,98 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 8 381 766,50 2 715 312,00 5 666 454,50 6 111 263,50
<br> 3.021 27 511 385,47 6 173 880,00 21 337 505,47 21 846 529,47
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 7 552 836,86 0,00 7 552 836,86 6 413 533,06
<br> II.45 961 528,81 10 635 730,98 35 325 797,83 35 140 327,03
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 215 622,00 0,00 215 622,00 99 220,00
<br> 6.019 435 740,00 202 286,00 233 454,00 251 412,00
<br> 5.018 10 745,70 10 745,70 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.662 107,70 213 031,70 449 076,00 350 632,00
<br> 48 912 523,37 10 848 762,68 38 063 760,69 37 819 407,55
<br> 55 294 238,57 10 848 762,68 44 445 475,89 42 909 125,48
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Sovětice
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Sovětice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<b...
PRILOHA0000001050[1].pdf [1,22 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Sovětice 1z00269581IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> SověticeNázev:
<br> Sídlo: Sovětice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<br> 00269581Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 07.02.2023 11:37:16
<br> Dlouhodobý hmotný majetek: vstupní cena vyšší než 40 000,00 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek: vstupní cena vyšší než 60 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: pořizovací cena 7 000,00 - 60 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek: pořizovací cena 3 000,00 - 40 000,00 Kč
Odpisy majetku: roční
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Sovětice 2z00269581IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<br> 1...
PREHLEDUVERU0000001031[1].pdf [0,07 MB]
Stránka : 1
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí,jiných fyzických a právnických osob
<br> Sovětice 1z00269581IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Eva HladíkováVypracoval(-a):
<br> Telefon: 491612800
<br> starosta@sovetice.cz
<br> Miroslava KdoulováKontroloval(-a):
<br> Email: starosta@sovetice.cz
<br> 491612800
<br> Datum:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Telefon:
<br> Email:
<br> Datum:
<br> 45244762 Česká spořitelna a.s.Ú Financování koupě nCZK 2 000 000,00 2 000 000,00 380 000,00 135 634,99 1-měsíční 13.04.2021 30.09.2029 bez ručení
<br> 1
<br> SověticeNázev:
<br> Sídlo: Sovětice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<br> 00269581Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí,jiných fyzických a právnických osob
<br> 01.02.2023 20:58:03Sestaveno k: 31.12.2022 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<br> IČO poskytovatele
úvěru,zápůjčky
<br> nebo NFV
<br> Název poskytovatele
úvěru,zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> Určení (Ú=úvěr/
Z=zápůjčka/ NFV)
<br> Účel úvěru <,>
zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> Kód
měny
<br> Sjednaná výše
úvěru/
<br> zápůjčky/ NFV
<br> Čerpaná výše
úvěru/
<br> zápůjčky/ NFV
<br> Splacená výše
jistiny úvěru/
zápůjčky/ NFV
<br> Výše
zaplacených
úroků a popl <.>
<br> Úroková
sazba v
<br> %
<br> Datum
uzav.sml <.>
<br> úvěru.<.> <.>
<br> Termín
splatnosti
<br> Způsob ručení
FIN212M0000001045[1].pdf [0,53 MB]
oddíl I./ 1
<br> 3639 0,00 1 043 965,003111 1 043 965,00
<br> 3639 48 000,00 48 125,002131 48 125,00
<br> 3639 0,00 16 120,002111 16 120,00
<br> 3639
<br> 0000 **** 3 787 764,00 4 967 992,054 967 992,05
<br> 0000 0,00 199 650,004222 199 650,00
<br> 0000 25 000,00 25 000,004121 25 000,00
<br> 0000 0,00 8 000,004116 8 000,00
<br> 0000 70 800,00 70 500,004112 70 500,00
<br> 0000 0,00 54 192,564111 54 192,56
<br> 0000 560 000,00 593 553,531511 593 553,53
<br> 0000 0,00 20,981382 20,98
<br> 0000 25 000,00 29 339,131381 29 339,13
<br> 0000 5 000,00 2 690,001361 2 690,00
<br> 0000 0,00 126 450,001345 126 450,00
<br> 0000 3 000,00 3 670,001341 3 670,00
<br> 0000 43 964,00 43 964,451334 43 964,45
<br> 0000 1 600 000,00 2 071 748,181211 2 071 748,18
<br> 0000 0,00 46 170,001122 46 170,00
<br> 0000 645 000,00 912 804,691121 912 804,69
<br> 0000 85 000,00 120 667,461113 120 667,46
<br> 0000 25 000,00 54 286,061112 54 286,06
<br> 0000 700 000,00 605 285,011111 605 285,01
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Výsledek od
<br> počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2022 12 00269581
<br> XXX XXXXX IČ:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2022
<br> Příjem z prodeje pozemků
<br> Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů
a práv
<br> Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> Investiční přijaté transfery od krajů
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu
<br> Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v
rámci souhrnného dotačního vztahu
<br> Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladn...
03_Informace-o-vyveseni-Závěrečný účet_2023_04_25.docx [0,04 MB]
Obec Sovětice
<br>
OZNÁMENÍ OBCE SOVĚTICE
O POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÝCH DOKUMENTECH
<br> V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce obce SOVĚTICE www.sovetice.cz
<br> Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese: Sovětice 25,50315 Nechanice,kancelář Obce Sovětice v úředních hodinách: Pondělí 17.00 – 19.00 hod <.>
<br> Schválený rozpočet na rok 2023
Zastupitelstvo obce Sovětice schválilo rozpočet na rok 2023 dne 30.12.2022
Zveřejněno: 4.1.2023
<br> Rozpočtový výhled obce na období 2024 – 2027
Zastupitelstvo obce Sovětice schválilo rozpočtový výhled na rok 2024 až 2027 dne 30.12.2022
Zveřejněno: 4.1.2023
<br> Rozpočtové opatření č.1/2023
Zastupitelstvo obce Sovětice (případně jiný oprávněný orgán obce např.dle pravomoci,která mu byla svěřena zastupitelstvem) bere na vědomí dne 13.2.2023 Rozpočtové opatření č.1/2022 ze dne 17.1.2023,které bylo schváleno dle pravomoci starostkou obce dne 17.1.2023 <.>
Zveřejněno: 14.2.2023
<br> Schválený závěrečný účet obce za rok 2022
Zastupitelstvo obce 24.4.2023 schválilo závěrečný účet obce za rok 2022
Zveřejněno: 25.4.2023
<br>
<br>
Vzor je navržen tak,aby se schvalované dokumenty doplňovaly postupně,tak jak budou schvalovány a zveřejňovány a na pevné úřední desce by se toto oznámení vyměňovalo s nově doplněným dokumentem.Oznámení sejmutá z úřední desky je nezbytné uschovat a průběžně ukládat k ostatním dokumentům zveřejňovaným na fyzické úřední desce <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX,v.r <.>
starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/7946114

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Sovětice
01. 12. 2023
01. 12. 2023
01. 12. 2023
23. 11. 2023
22. 11. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Sovětice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz