« Najít podobné dokumenty

Obec Chraštice - Usnesení z řádného zasedání zastupitelstva obce č. 10/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 10/2023 (111.45 kB)
U S N E S E N Í č.10/2023 z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice konaného dne 7.11.2023 Zastupitelstvo obce po projednání: I.Schvaluje: • Změněný program jednání.• Odložení hlasování o schválení návrhu smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu se společností Procter & XXXXXX XXXXX Republic s.r.o <.>,IČ: XXXXXXXX,a to v návaznosti na zákonnou povinnost vyplývající z ust.§ 10 zákona č.243/2022 Sb <.>,o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.• Nákup stolních kalendářů na rok 2024 pro trvale žijící seniory z obce Chraštice a Chraštičky.• Návrh pana J.B <.>,týkající se rekonstrukce návsi v Chrašticích.• Zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Chraštice o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí,která byla schválena zastupitelstvem obce Chraštice dne 26.9.2023,viz Usnesení č.8/2023.• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.1315 v k.ú.Chraštice,kde bude probíhat stavba s názvem „Řeteč: rekonstrukce NN“.• Cenu vodného obce Chraštice pro rok 2024.Byla schválena cena 47,- Kč/1 m3 plus DPH.• Cenu stočného obce Chraštice pro rok 2024.Byla schválena cena 43,- Kč/1 m3 plus DPH.• Poskytování dárkových poukázek trvale žijícím jubilantům obce Chraštice a Chraštičky pro rok 2024 v hodnotě 500,- Kč a bude je možné uplatnit v místním obchodě XXXX XXXXXXXXX Skaly.Poukázky se nebudou vztahovat na nákup cigaret a alkoholu.• Mikulášské balíčky pro děti v rámci zahájení adventu.Balíčky budou poskytovány dětem ve věku do 15 let.• Dohodu o skončení nájmu v prostoru sloužícího k podnikání se společností ISTER servis s.r.o <.>,IČ: 07162928.• Nájemní smlouvu se společností ALBIS servis s.r.o <.>,IČ: 14280485.Pronajatý prostor bude využíván k zajištění poskytování služeb České pošty,s.p.• Dohodu o narovnání závazků plynoucí z kupní smlouvy.Předmětem je narovnání vzájemných vztahů vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené dne 17.2.2023 na základě zadávacího řízení „Pořízen...

Načteno

edesky.cz/d/7946111

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz