« Najít podobné dokumenty

Obec Chraštice - Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce č. 10/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce č. 10/2023 (190.13 kB)
Obec Chraštice,okres Příbram 10/2023 Stránka 1 z 6 Zápis č.10/2023 z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice (ze dne 7.11.2023 od 18:00 hodin) Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXX,XXXXX XXXXXX Omluveni: --- Hosté: --- Zapisovatel: Ing.XXXXXX XXXXX Program: X.Zahájení; X.Určení zapisovatele; X.Schváleni programu; 4.Kontrola minulých usnesení; 5.Schválení smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu; 6.Prázdninový provoz mateřských škol zřizovaných městem Příbram; 7.Informace z oblasti odpadového hospodářství; 8.Nabídka spolupráce ve věci pronájmu obecních pozemků; 9.Nabídka stolních kalendářů pro seniory; 10.Návrh rekonstrukce návsi Chraštice – 2.část; 11.Zrušení obecně závazné vyhlášky obce Chraštice o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí; 12.Schválení Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství; 13.Rozpočtové opatření č.11/2023; 14.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene; 15.Určení ceny vodného pro rok 2024; 16.Určení ceny stočného pro rok 2024; 17.Jmenování inventarizační komise; 18.Dárkové balíčky pro jubilanty 19.Zahájení adventu; 20.Dohoda o skončení nájmu; 21.Schválení nájemní smlouvy; 22.Dohoda o narovnání závazků plynoucí z kupní smlouvy; 23.Rekonstrukce obecního bytu; 24.Různé; 25.Závěr.1.Zahájení Starostka obce XXXXXX XXXXXXX přivítala přítomné a zahájila jednání.X.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zapisovatelem byla určen Ing.XXXXXX XXXXX.Obec Chraštice,okres Příbram XX/XXXX Stránka X z 6 3.Schválení programu Zastupitelstvo obce odsouhlasilo změněný program jednání.Pro: 7 členů Proti: 0 členů Zdržel se: 0 členů 4.Kontrola minulých usnesení Starostka obce provedla kontrolu minulých usnesení.Nebyly vzneseny žádné připomínky.5.Schválení smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu Zastupitelstvo obce projednalo návrh sml...

Načteno

edesky.cz/d/7946110

Meta

Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz