« Najít podobné dokumenty

Obec Šemnice - Svolání 14. zasedání Zastupitelstva obce Šemnice 28.11.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šemnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání 14. zasedání Zastupitelstva obce Šemnice 28.11.2023[3].pdf [0,22 MB]
OBEC ŠEMNICE,Karlovarský kraj
<br> Dubina 25,362 72 Šemnice
<br>
<br>
<br>
<br>
Sídlo: Šemnice,Dubina 25,362 72 Šemnice IČO: 00255033,tel.+420 353941106 <,>
<br> e-mail: obec@semnice.cz,Bankovní spojení: KB a.s <.>,č.ú.78-2478860287/0100
<br> Šemnice,20.11.2023
Počet listů: 2
<br>
<br> Svolání zasedání Zastupitelstva obce Šemnice
<br>
Na základě ustanovení § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),v platném znění,svolávám zasedání Zastupitelstva obce Šemnice:
<br>
<br>
<br> Místo konání:
<br>
Obec Šemnice – místnost obecního úřadu,Dubina č.p.25
<br>
Doba konání:
<br>
28.listopadu 2023 od 17:00
<br>
<br> Navržený
program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
3) Kontrola usnesení
4) Zrušení kupní smlouvy – dodávka vody v obci Šemnice ze dne
<br> 26.1.1998
5) Rozpočtové opatření 15,16/2023
6) Schválení rozpočtu na rok 2024
7) Rozhodnutí o stanovení cen vodného a stočného od 1.1.2024
8) Obecně závazná vyhláška obce Šemnice o místním poplatku
<br> ze psů
9) Obecně závazná vyhláška obce Šemnice o místním poplatku
<br> z pobytu
10)Obecně závazná vyhláška obce Šemnice o místním poplatku
<br> za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
11)Rozhodnutí o stanovení cen za odkládání komunálního
<br> odpadu z nemovité věci
12) Směrnice o inventarizaci č.1/2023
13) Stanovení komise pro inventarizaci majetku za rok 2023
14) Stanovení cen při prodeji a pronájmu obecních pozemků
15) Schválení nákupu pozemku
16) Žádosti o prodej,pronájem,směnu pozemků
17) Zřízení věcných břemen
18)Schválení cenové nabídky na projektovou dokumentaci:
<br> atypické multifunkční hřiště Dubina
19)Vytvoření nových pracovních pozic pro Obec Šemnice
20)Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání MŠ Šemnice
21)Změna výše finančního příspěvku pro MŠ Šemnice
<br>
<br> OBEC ŠEMNICE,Karlovarský kraj
<br> Dubina 25,362 72 Šemnice
<br>
<br>
<br>
<br>
Sídlo: Šemnice,Dubina 25,362 72 Šemnice IČO: 00255033,tel.+420 35394...

Načteno

edesky.cz/d/7946071

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šemnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz