« Najít podobné dokumenty

Obec Věžnice - Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Věžnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Obec Věžnice
582 52 Věžnice 9,IČ: 002 68 461,tel.: 569 451 268,www.obecveznice.cz
<br>
<br>
<br>
Věžnice,20.11.2023
<br> Počet listů: 1
Členům Zastupitelstva obce Věžnice
<br>
Svolání zasedání Zastupitelstva obce Věžnice
<br>
V souladu s § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,svolávám zasedání
<br> Zastupitelstva obce Věžnice:
<br>
Místo konání:
<br>
<br> Obec Věžnice – zasedací místnost OÚ
<br> Doba konání:
<br>
<br> pondělí 27.listopadu 2023 od 19:30
<br> Navržený
<br> program:
<br> 1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Smlouva o dílo č.1/2023 s Tritius Solutions a.s <.>
5) Cenové nabídky na drcení materiálu
6) Darovací smlouva s Krajem Vysočina na pozemky pod chodníky
7) Vaření pro ZŠ a MŠ Brzkov
8) Zápis z dílčí kontroly hospodaření obce
9) Informace z činnosti úřadu
10) Rozprava členů zastupitelstva
11) Závěr
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXX
Starosta obce Věžnice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 20.11.2023
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/7945997

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Věžnice
01. 12. 2023
28. 11. 2023
20. 11. 2023
20. 11. 2023
13. 11. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Věžnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz