« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - Rozpočet 2024 návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2024 návrh
P Ř Í J M Y
<br> Položka Rozpočet
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 725 000
<br> 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 54 000
<br> 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 183 000
<br> 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 310 000
<br> 1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec 130 000
<br> 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 2 285 000
<br> 1340 Příjem z poplatku ze psů 4 000
<br> 1341 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hospod.260 000
<br> 1361 Příjem ze správních poplatků 3 000
<br> 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 32 000
<br> 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 548 000
<br> Třída 1 5 534 000
<br> 1031 xxxx Pěstební činnost 5 000
<br> 1070 xxxx Rybářství a myslivost 4 000
<br> 2141 xxxx Vnitřní obchod 2 000
<br> 2310 xxxx Pitná voda 20 000
<br> 2321 xxxx Odvádění a čištění odpadn.vod a nakládání s kaly 8 000
<br> 3429 xxxx Ostatní zájmová činnost a rekreace 24 000
<br> 3612 xxxx Bytové hospodářství 102 000
<br> 3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 29 000
<br> 3722 xxxx Sběr a svoz komunálních odpadů 8 000
<br> 3725 xxxx Využívání a zneškodňování komun.odpadů 75 000
<br> 6171 xxxx Činnosti místní správy 4 000
<br> 6310 xxxx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 110 000
<br> Třída 2 + 3 391 000
<br> 4112 Neinv.přij.transf.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 72 100
<br> Třída 4 72 100
<br> P Ř Í J M Y CELKEM 5 997 100
<br> Návrh rozpočtu
<br> OBCE HVOZDNICE NA ROK 2024
<br> Strana 1
<br>
<br> V Ý D A J E
<br> Položka Rozpočet
<br> 1070 Rybářství a myslivost
<br> S 7 000
<br> 2141 Vnitřní obchod
<br> S 138 000
<br> 2212 Silnice
<br> S 100 000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly
<br> S 2 055 000
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> S 5 000
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> S 107 000
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
<br> S 46 000
<br> 3419 Ostatní sportovní činnosti
<br> S 3 600 000
<br> 3421 Využití vo...

Načteno

edesky.cz/d/7945876

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
22. 11. 2023
20. 11. 2023
06. 11. 2023
04. 10. 2023
27. 09. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz