« Najít podobné dokumenty

Obec Roblín - Pozvánka na zasedání ZO dne 29.11.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Roblín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání ZO dne 29.11.2023
Obec Roblín
obecní úřad Roblín
<br> lNFoRMAcE
o konání veřeiného zasedání zastupitelstva obce Roblín
<br> Obecní úřad Roblín v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona ó.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřizeni) <,>
v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Roblín,svolaném starostou obce
Bc.Martinem Mouchou v souladu s § 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: obecníúřad Roblín
<br> Doba konání: 29.11.2023 v 18.30 hod <.>
<br> Navržený
program;
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání
4| Hospodaření a rozpočet obce
<br> a) Hospodaření obce ke dni 29,1 1,32023
b) Schválení Rozpočtového opatření č.R0_3 2023
c) Pověření starosty schválením a podpisem posledního rozpočtového opatření za
<br> rok2023
d) Schválení návrhu rozpočtu hospodaření obce Roblín narok2024
e) Schváleni rozpočtu hospodaření Svazku obcí WKO a Pláně na rok2024
<br> 5) Správa obce
a) lnformace o průběhu vyhotovení Územního plánu obce Roblín
b) Projednání a pověření starosty podpisem smlouvy o díló na,<,> Zimní údržbu
<br> komunikací" v obci Roblín a místní části kuchařík s Josefem Linhartem
c) Projednání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní
<br> systém odpadového hospodářství
d) ProjednáníObecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů
e) Schválení plánu inventur
0 Jmenování členů inventarizačních komisí
g) Schválení Zápisů č.3 Kontrolního a Finančního výboru
h) lnformace o stavu soudního sporu se společností Rentax - lom Kuchaříki) lnformace o odprodeji a převodu podílu 291144 pozemku parcelní číslo
<br> st.99
j) lnformace o reklamaci propadů vozovky v místníčásti Kuchařík po stavbě
<br> kanalizace
k) Projednání žádosti pí.Šabatové o odkoupení 16 m2 z pozemku p.č <.>
<br> 255123,k.ú.Roblín
l) Projednání a pověření starosty podpisem smlouvy se společností
<br> Nevajgluj (zákon o jednorázových plastech)
m) Projednání a pověření starosty podpisem smlouvy se společn...

Načteno

edesky.cz/d/7945867

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Roblín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz