« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Plzeň-město) - VV OOP MěÚ Nýřany - provoz na pozemní komunikaci - most Liblín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Plzeň-město).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha - situace (1.4 MB)
Navrh DIO:
<br> SAFERDADO
<br> most ev.č.232-007 přes Berounku
<br> Liblín
<br> havarijní stav
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXX Dne: XX.listopadu XXXX T + XXX XXX XXX 616
<br> E vaclav.bas|©saferoad.cz
<br> SAFERDAD'
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>
<br> Plzeňská 666
<br> 330 21 Líně
<br> CZECH REPUBLIC
<br> T + 420 377 226 226,F + 420 377 226 227 > saferoad.cz
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226
<br> ;] “gar/M195/23
<br> MESTSKWRAD NYKANY pracoviště Plzeň Odbor dopravy Škroupova 1017/11,304 66 Piz „
<br> :.0- 401.3
<br> Epizen©soferood.cz |ČO: 2522 761 >
<br> SAFERDAD'
<br> Návrh—objízdné trasy pro vozidla nad 5t
<br> :
<br> 1 \ <.>
<br> —0
<br> l.<.> alf-jl." i| \._:.*.'-» ».šéfy.“a.-'.<.> - _ _ „_ - -,_._ - “Mánětfn-f' UČ,( <.>,:.<.> " _ _ '.<.> Smli.“ * ' _ L:?,? N.DIOCAST1 Kožian _ _ " _ _ ' *.:tiny "Mlad- ice ' „' _ ",;-_.<.> a-__; _ __ Lu _ - __."*f*-%.__,; '--._= „ _ _ Kmrénálmm ' <.>,W “x*—c.- - : -.<.> Broumy „39
<br> _ _ - _ " ___-;: _._ '.-." Kublov - _- _._ 0923222331007.- Berounku,Libuň-J““ __ -.<.> “.<.> _.<.> =Vá " stá 'i' "J.<.> _ - '_1:.“H:-g &.<.> _Jr vult“- “_._-___J _".- _ \"_.___; ' l _ ' _.“»“ f.rerri'óřrn- Z dice fr.' Lai/4“._"W __ " _ _ "' "_ _ '
<br> „__-il
<br> Hvozd - " _,-
<br> Zahráoka
<br> Všeruby
<br> Hořovice
<br> Komárov
<br> Město _ Touškov
<br> lin-,<.>
<br> " "_ Jince __ :“ _Zaječov _.<.> \ __.:;th na trasa fpro ?ŠzÍĚÍŠHĚÉÝĚ
<br> J
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666 330 21 Line T + 420 377 226 226 E pizen©soferood.cz IČO 25229761
<br> SAFERDADE
<br> Návrh DIO
<br> \! !
<br> CAST 1
<br> —— »!
<br> gBukovma „„.<.>.-$: '.<.>.-.__ „ - - _ - <.>,_.* '_ » | >.)( <.'.' _.<.> : "[.I.<.> “ 9 \_.- _ '“ -.\.JJ ?.' “ _." “" _ ' - ' _ _ __ _ n,_.:- _ _ fi;-„___ _ _.<.> -_.<.> -._ - s * "=.' | : ' “A.<.> '.; __,- -:
<br> l;
<br> „kům & * úlu.-.;
<br> p -:.- O.<.> _ _,„„ 201? _ “:*-55 Bmdeslavyží '
<br> l i._ ___!
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňsko 666 330 21 Line 1 l 420 377...
ozv liblín (257.58 kB)
1111111111111111111111111111511112111111
<br> _ HUNYPGGBHL
<br> Vypraveno dne: V I I V,V Mestsky urad Nyrany za 41- 21123 pracoviště Plzeň,Klatovská 200a Plzeň adresa pro doručování: Skroupova 1017/11,301 00 Plzeň
<br> ODBOR DOPRAVY VÁŠ DOPIS ZN:- „,_ ZE DNE: 15.11.2023 IfllenSky kraj VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Skroupova XX TEL.: XXX XXXXXX <.>,E-MAIL: petra.berankova©nyrany.cz 306 13 Plzen _ v _ PODEPISUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX zastoupený Správou a údržbou sXXnic Plzenského kraje,p.o.FUNKCE: referent odboru dopravy Koterovská 462/162 NAŠE ČJ.: 0D-Ber/36093/2023 „ DATUM: 20.11.2023 3Ě6 0" Plzen POČET LISTÚ/PŘÍLOHz2/8 IC:720531 19
<br> v.z.spol.SAFEROAD Czech Republic s.r.o.Plzeňská 666
<br> 330 21 Líně
<br> IČ: 25229761
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Nýřany,odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále XXX XXXXX o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen správní řád),na základě žádosti podané právnickou osobou Plzeňský kraj,Škroupova 18,306 13 Plzeň,zastoupený Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,příspěvková organizace,Koterovská 462/162,326 00 Plzeň,IČ: 72053119,v zastoupení spol.SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,Plzeňská 666,330 21 Líně,IČ: 25229761,dne 15.11.2023,po projednání s dotčeným orgánem,Policií České republiky,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,Územní odbor Plzeň-venkov,Anglické nábřeží 7,306 09 Plzeň pod č.j.: KRPP- 16829-2/ČJ-2021-031106-46 ze dne 12.02.2021,ve smyslu 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích II/180,II/231,III/180 13,III/180 11,III/180 12,III/231 2,III/231 5,IH/231 6,111/231 7,III/231! 8,v k.ú.Třemošná,Zruč,Dolany u Plzně,Druztová,Zichlice...

Načteno

edesky.cz/d/7945831

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Plzeň-město)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz