« Najít podobné dokumenty

Obec Střezimíř - Návrh rozpočtu obce Střezimíř na rok 2024, Návrh střednědobého výhledu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střezimíř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctovy-vyhled-2025-2027-navrh.pdf
Návrh rozpočtového výhledu obce Střezimíř na roky 2025 - 2027
<br> 2025 2026 2027 rozpočtový výhled rozpočtový výhled rozpočtový výhled,„Piíjmvdaňgv„é„„„ „„„ „„„,<,> „„„z„5w„„„„ „ „1999320„„„„„„ „2 70093 Příijedarňové rrrrr „„„„ „ 1 300 000 „,_ „ 1 400 000 „„ 1 500 000 Kapitálové příjmy 3 500 000 60 000 70 000 Vhsnúpňhnycemenu 12300000 9060000 9270000 „Dotace-„smwotačnívztah„„„„„„ „„„„„39„c00„„,E&„m „„ „35% AJQQaUHnekapnáQvejgnace,„ „„„ !$ ",„ t50000 1500907 „,„,„ĚŽQQQQV Kapitálové dotace Dotace celkem 240 000 245 000 245 000 PŘÍJMY CELKEM 12540000 9305000 9515000 Běžné výdajiýým „„ „ _ „ „ „ „ „ „ „,„ŠŠŠ 000 7 005 099,_ „7„64„7„0Ě„ „ „ggggrokyzúvěru „„„„ „ „„ „1M„„ „„1„60%„„„ „„„ „„138900 Kapitálové výdaje 3 800 000 1 868 000 1 436 000 VÝDAJE CELKEM 12108000 8873000 9083000 Splátky úvěru u České spořitelny 432 000 432 000 432 000 FINANCOVÁNÍ CELKEM 432000 432000 432000 C E |.K E M (příjmy-výdaje-financování) 0 0 0
<br> Vyvěšeno: 20.11.2023
2024-navrh-rozpoctu.pdf
NÁVRH ROZPOČTU OBCE STŘEZIMÍŘ NA ROK
<br> 2024
<br> Paragraf Slovní označení Částka Kč Kč 0000 1111 - DPFO ZČ 950 000 820 000 934135 0000 1112 - DPFO OSVČ 80 000 100 000 68 769 0000 1113 - DPFO kapitálové výnosy 250 000 160 000 237 367 0000 1121 - DPPO 1 900 000 1 500 000 1 786 6377 0000 1122 - DPPO - daň _z příjmu - obec 200 000 200 000 196 840 0000 1211 - DPH 3 100 000 2 900 000 2 989 687 0000 1345- Poplatek za komunální odpad _250 000 278 768
<br> _ 0000 _1_36_1_- Správní_p_op_la_t_ky __ _ 2 000 2 000 ' 1 280 0000 1381 - Daň z hazardních her__ 50 0Q__ 500_0_0_ 45 575 0000 _ _ _1511_ — Daň_ z nemovitých yécí _____ 350 000 300 000 341 524 0000 4111 - Neinvestiční transfery z všeob.p_oklad.správy 40 GQ 32 000 26097 0000_ 4112—Příjmy ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 80 500 71000 __ 80 500_ _ 0000 4116— Neinvestiční přijaté transfery ze SR ___ 0_ _ 0 170 823 0000 4213- Ínvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 _39000 _1_0_6_0 560 0000 _ 4222- l_nvestiční přijaté transfery od kraju O ___ 0 325 000 _ 1032 Příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů 50 000 _30 000 32 000 1069__ Ostatní sp_r_á_va _v zemědělství ___ i 1 000 _ 7 000
<br> _2310 Příjmy z obecního vodovod0__ ___ ___ _ 230390 190 000 _ __172332 3314 _ _ Registrační poplatek v knihovně__ _ _ _ 1_000 1 000__ __ 0 3399 Vstupné_ __ _ __ 1 000 _ __1_ 000 17 540 _ 3412 Tenisový kurt 2 000 2 000 __ 533 3612 Bytové hospglářství _ _ _ 233_000 233000 _ 203 200 3613 Nebytové prostory 21 500 21 000 18 583 3632 Poplatky na hřbitově _ 7 000 7 000 8 560 3639 Nájem od T- Mobile,Wifcom,Backer,prodej pozemků 4 674 000 64 000 328 053 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů- prodej popelnic 5 000 5 000 6 267 3725 Nekapitálové příspěvky a náhrady - EKO-KOM 100 000 80 000 118 201 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 000 0 6171 Činnost místní správy 8 000 8 000 9 977 6310 Obecné příjmy z fin.Operací 1 000 1 000 323
<br> CELKEM PŘÍJMY 12 560 000
<br> Paragraf Slovní označení Částka Kč Kč 1019 Neinvestiční transfery spo...

Načteno

edesky.cz/d/7945819

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střezimíř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz