« Najít podobné dokumenty

Obec Výškov - Návrh rozpočtu obce na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce na rok 2024.pdf (4.61 MB)
Obec Výškov.IČO 00265721
<br> XXX XXX orgl orgz N+Z+UZ ZJ Název
<br> Huňa-“lin |||-':
<br> 3341 2111 3392 2132 3392 2324 3612 2111 3612 2132 3612 2324 3612 3112 3613 2324 3632 2111 3639 2119 3639 2131 3639 3111 3725 2324 3745 2324 4357 2111 4357 2132 4357 2324 6171 2111 6171 2321 6171 2322 6171 2324 6310 2141
<br> Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024
<br> Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci
<br> Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
<br> Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby Příjem z daně z příjmů právnických osob
<br> Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je Příjem z daně z přidané hodnoty
<br> Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší
<br> Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku
<br> Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona Příjem z poplatku ze psů
<br> Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
<br> Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem 2 Příjem ze správních poplatků
<br> Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her Příjem z daně z nemovitých věcí
<br> Splátky pujčených prostředků od fyzických osob
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,prací,výkonů a práv
<br> Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatnich nemovitých věcí a jejich částí Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<br> Příjem z poskytování služeb.výrobků,prací,výkonů a práv
<br> Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich části Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<br> Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí ajejich částí
<br> Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<br> Příjem z poskytování služeb.výrobků.prací,výkonů a práv
<br> Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<br> Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků
<br> Příjem z prodeje pozemků
<br> Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<br> Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<br> Příjem z poskytování služeb,výrobků,prac...

Načteno

edesky.cz/d/7945771

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz