« Najít podobné dokumenty

Obec Hlízov - Pozvánka na OZ č. 13/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlízov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na ZO č.13/2023   (540.3 kB)  
Obecní úřad Hlízov Hlízov 164,285 32 Tel.: 327 571 971 IČO: 00640336 e-mail: podatelna©obec-hlizov.cz
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Hlízov č.13/2023
<br> Na základě ustanovení zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <,>
<br> svolávám zasedání Zastupitelstva obce Hlízov <.>
<br> Místo konání: Obec Hlízov - místnost obecního úřadu Hlízov č.p.164
<br> Termín konání: 27.listopadu 2023,od 18:30 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1) 2) 3) 4) 5) 6)
<br> 7) 8)
<br> 9)
<br> Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Kontrola usnesení č.12/2023
<br> Schválení navrženého programu
<br> Informace o proplacení faktur
<br> Rozpočtové opatření č.6/2023
<br> Schválení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení „Výstavba chodníků a rekonstrukce VO v obci Hlízov"
<br> Schválení příkazní smlouvy k podlimitnímu řízení „Výstavba chodníků a rekonstrukce VO v obci Hlízov"
<br> Schválení výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace „Parcely lokalita ZOZ-Hlízov,technická infrastruktura"
<br> Schválení věcného břemene — služebnosti č.IZ-12-6003160/VB01
<br> 10) Schválení přípravy na komunitní energetiku fáze č.1 — předprojektové příprava 11) Schválení zmařené investice (komunikace do Mladého Hlízova)
<br> 12) Schválení návrhu odměn
<br> 13) Různé
<br> V Hlízově 20.11.2023
<br> Vyvěšeno: 20.11.2023
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/7945756

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlízov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz