« Najít podobné dokumenty

Obec Heršpice - Záměr prodat nemovitost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heršpice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SBZ C25823112016240.pdf (434.46 kB)
OBEC HERŠPICE
<br> Heršpice 91,684 01 Slavkov u Brna,IČO: 00542458 tel: 544222721,e—mail: ouherspice©politavi.cz,DS k68bedv
<br> ZÁMĚR PRODAT NEMOVITOST OBEC HERŠPICE
<br> V Heršpicích dne 20.11.2023 Č.j.: HER-286/2022-Kne <.>
<br> Obec Heršpice zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr prodat pozemek parcela Číslo 481 o výměře 61 m2,nacházející se vkatastrálním území Heršpice,který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Vyškov <.>
<br> Záměrje zveřejňován na základě žádosti č.j.HER-286/2022-Kne.ze dne 1.6.2022 jako adresný záměr <.>
<br> Zájemci o koupi nemovitostí se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky
<br> do 6.12.2023,16:00 hod <.>
<br> Karel Kne | Starosta
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.11.2023 Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 20.11.2023
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 6.12.2023 Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 6.12.2023
<br> Vyvěsil: p.XXXXX XXXXX
<br> OBECNÍ ÚŘAD ofšůspmč XX VKOV u,c; 00542458 BRNA -3—

Načteno

edesky.cz/d/7945724


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heršpice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz