« Najít podobné dokumenty

Obec Víchová nad Jizerou - Zápis z 7. veřejného zasedání ZO - 14.11.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víchová nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 7. veřejného zasedání ZO - 14.11.2023
Zápis z 7.veřejného zasedání ZO Víchová nad Jizerou <,>
<br> konaného dne 14.listupadu 2023 od 18:00 hod <.>
<br> 1.Zahájení – určení zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu
<br> Starosta obce zahájil jednání,přítomno všech devět zastupitelů.Zapisovatelem byl určen
<br> XXXXXX XXXXXXXXX,za ověřovatele zápisu byli navrženi ing.XXXXX XXXXXXXX a ing.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu ing.Davida Klimentu a ing.Pavla Tuláčka <.>
<br> Usnesení č.101 9 pro – 0 proti – 0 zdrželi se
<br>
<br> 2.Schválení programu jednání
<br> Starosta nejprve navrhl rozšíření programu o bod: Směna pozemků za JZD.Poté přečetl
<br> rozšířený program jednání,který byl následně schválen <.>
<br>
<br> 1.Zahájení – určení zapisovatele,volba ověřovatelů zápisu
<br> 2.Schválení programu jednání
<br> 3.Kontrola plnění usnesení
<br> 4.Zpráva starosty
<br> 5.Rozpočtová změna č.4/2023
<br> 6.Schválení rozpočtového provizoria pro I.čtvrtletí 2024
<br> 7.Zřízení věcného břemene na ppč.754/20 a 754/8 v k.ú.HS pro ČEZ
<br> 8.Zřízení VB na ppč.800/3,437/7 a 2140 v k.ú.VL ve prospěch obce
<br> 9.Zřízení VB na ppč.2265 v k.ú.Vích.Lhota ve prospěch 2MKZ
<br> 10.Schválení příspěvku Libereckému kraji na dopravní obslužnost
<br> 11.Rozšíření Z-boxu
<br> 12.Schválení podání žádosti o dotaci na přerušovací komoru obec.vodovodu
<br> Schválení podání žádosti o dotaci na vybavení v ZŠ
<br> 13.Odkup ppč.1976/17 a 1959/2 v k.ú.Víchová nad Jizerou
<br> 14.Směna pozemků za JZD
<br> 15.Různé (stanovení inventarizační komise,žádosti o dotaci na činnost,určení výběr.komise pro
<br> rekonstrukci komunikace na Koutě a Zadenky,prodl.náj.smlouvy Tlalková,nájemní smlouva v
<br> KD)
<br> 16.Diskuze
<br> 17.Termín příštího zasedání
<br> 18.Závěr
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířený program jednání <.>
<br> Usnesení č.102 9 – 0 – 0
<br>
<br> 3.Kontrola plnění usnesení
<br> Starosta přečetl usnesení z posledních zasedání,většina splněna a tyto jsou stále v řešení <.>
<br> Usnesení č.90 ...

Načteno

edesky.cz/d/7945657

Meta

Pronájem   Stavby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víchová nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz