« Najít podobné dokumenty

Obec Domašov nad Bystřicí - Výzva k podání nabídky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domašov nad Bystřicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyzva a ZD komunikace a most.pdf [0,17 MB]
1
<br>
<br> VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
<br>
Tato Výzva k podání nabídky (dále jen „Výzva“) je vypracována jako podklad pro podání nabídek
dodavatelů v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle ustanovení
§ 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Zákon“) <.>
Podle ustanovení § 31 není zadavatel povinen postupovat podle Zákona,veřejný zadavatel je ale
povinen dodržet ustanovení § 6,tj.dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti,ve vztahu
k dodavatelům zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace <.>
Předchozí odstavec platí i v případě,že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije
terminologii Zákona,případně jeho část v přímé citaci.Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné
pouze podmínky stanovené v této Výzvě <.>
<br> Obec Domašov nad Bystřicí Vás vyzývá k předložení cenové nabídky v rozsahu dle této Výzvy a k
prokázání kvalifikace pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem:
<br>
„Obnova místní komunikace Dlouhá 1cE a mostu
<br> v Domašově nad Bystřicí“
<br>
1.ZADAVATEL
<br>
Zadavatel: Obec Domašov nad Bystřicí
<br> Sídlo: Náměstí 35,783 06 Domašov nad Bystřicí
<br> Zastoupený: Lucií Menšovou,starostkou obce
<br> IČO: 00298824
<br> Tel.: 731 955 844
<br> E-mail: ou@domasovnadbystrici.cz
Osoba pověřená výkonem
zadavatelských činností:
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX <,>
E-mail: stepankovamagda@centrum.cz
<br>
<br> Název veřejné zakázky: Obnova místní komunikace Dlouhá 1cE a mostu
v Domašově nad Bystřicí
<br> Druh zadávacího řízení:
dle § 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon"),veřejná zakázka malého rozsahu
<br>
<br>
2.POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY
<br>
2.1.Předmětem plnění jsou stavební práce spojené s obnovou místní komunikace Dlouhá 1cE
v délce cca 135 m a mostu u č.p.170 <.>
<br>
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické ...

Načteno

edesky.cz/d/7945586

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domašov nad Bystřicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz