« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska620.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska620.pdf
Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZ00845451 1/3 www.poruba.ostrava.cz Číslo účtu 1649335379/0800 Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Poruba Odbor dopravy Vaše značka: AKORD & POKLAD,s.r.o.IČO 47973145 náměstí Slovenského národního povstání 2012/1 700 30 Ostrava – Zábřeh Ze dne: Č.j.: POR 67021/2023/steb Sp.zn.: S POR 66790/2023/2 Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,DiS.Telefon: XXX XXX XXX Fax: E-mail: beata.stepanova@moporuba.cz Datum: 16.11.2023 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.113/2023 Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Poruba,odbor dopravy vykonávající dle ustanovení § 139 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a dle § 40 odst.4 písm.a) b) a dále dle § 40 odst.5 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a ustanovení článku 23 odst.3 písm.b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.10/2022 Statut města Ostravy,ve znění pozdějších změn a doplňků,působnost věcně a místně příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací a podle § 124 odst.6 zákona 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o silničním provozu“) vykonávající působnost věcně a místně příslušného správního orgánu pro místní komunikace III.a IV.třídy a veřejně přístupné účelové komunikace na území městského obvodu Poruba,po posouzení žádosti společnosti AKORD & POKLAD,s.r.o <.>,IČO 47973145,náměstí Slovenského národního povstání 2012/1,700 30 Ostrava – Zábřeh podané dne 15.11.2023 a po kladném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství,dopravního inspektorátu Ostrava,vydaného pod č.j.KRPT-295571/ČJ-2023-070706 ze dne 15.11.2023,v souladu s ustanovením § 171 zákona 500/2004 Sb <.>,správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád...

Načteno

edesky.cz/d/7945565

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
01. 12. 2023
29. 11. 2023
29. 11. 2023
29. 11. 2023
29. 11. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz