« Najít podobné dokumenty

Městys Šatov - Vydání změny č. 4 územního plánu Šatov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Šatov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna územního plánu (37.11 kB)
Zm 4 srovnávací text (450.16 kB)
text zm4 satov výrok odůvodnění po veřejném projednání (369.18 kB)
____________________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN ŠATOV – ZMĚNA č.4 - text a odůvodnění 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> MĚSTYSU ŠATOV
<br>
ZMĚNA č.4
<br>
ÚZEMNÍHO PLÁNU
ŠATOV
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br> ODŮVODNĚNÍ – TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> řijen 2023
<br>
<br>
____________________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN ŠATOV – ZMĚNA č.4 - text a odůvodnění 2
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo městyse Šatov
<br> Pořadové číslo změny:
4
<br>
<br> Datum nabytí účinnosti Změny č.3
územního plánu:
<br>
<br> Pořizovatel: MěÚ Znojmo,odbor územního
plánování
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Jméno a příjmení: XXXX XXXXXXXXX
<br> Funkce: referent odboru územního plánování
<br> Podpis:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXXX <,>
<br> Znojemská XXX,XXXXX Dobšice
<br>
autorizovaný architekt
autorizace č.: ČKA 01 505
<br> Razítka a podpisy:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
____________________________________________________________________________________________________
ÚZEMNÍ PLÁN ŠATOV – ZMĚNA č.4 - text a odůvodnění 3
<br>
<br> Zastupitelstvo městysu Šatov příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,za použití § 43 odst.4
stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech <,>
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších
předpisů a § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
VYDÁVÁ
ZMĚNU č.3
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠATOV
(dále jen Změna č.4 ÚP)
<br>
Dokumentaci Změny č.4 ÚP vypracoval Ing.arch.XXXXX XXXXXX,Znojemská XXX,XXXXX Dobšice <,>
autorizo...
graf_zm4_satov_vp_4 (192.09 kB)
4.5
<br> z3
<br> 4.1
<br> z1
<br> 4.6
<br> z4
<br> 4.4
<br> 4.3
<br> z2
<br> LEGENDA
<br> stav
<br> stav
<br> z1
<br> 4.2
<br> 1:2000
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Kraj:
<br> OX
<br> Datum: XX/XXXX
<br> ING.ARCH.XXXXX XXXXXX
<br> Projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXXX
graf_zm4_satov_vp_3 (145.74 kB)
Zp6
<br> Br10
<br> 4.7
<br> Ti
<br> Br10
<br> Pr5
<br> 4.5
<br> Br7
<br> 4.1
<br> Zp4
<br> Zp7
<br> 4.6
<br> Br11
<br> Pr6
<br> 4.4
<br> Zp5
<br> 4.2
<br> 4.3
<br> Br9
<br> Br8
<br> Pr3
<br> Pr4
<br> LEGENDA
<br> stav
<br> stav
<br> Br
<br> Zp
<br> Ti
<br> 4.2
<br> 1:2000
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Kraj:
<br> X
<br> Datum: XX/XXXX
<br> ING.ARCH.XXXXX XXXXXX
<br> Projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Podpis:
<br> Funkce:
graf_zm4_satov_vp_2 (233.29 kB)
T
<br> R
<br> R
<br> S
<br> B
<br> s
<br> Z
<br> l
<br> Z
<br> p
<br> 1
<br> <.>
<br> 5
<br> Zp6
<br> Br10
<br> 4.7
<br> Ti
<br> Br10
<br> Pr5
<br> 4.5
<br> U
<br> S
<br>
<br> 0
<br> 4
<br> U
<br> S
<br>
<br> 0
<br> 5
B
<br> r
<br> 3
<br> Br7
<br> Zp4
<br> 4.1
<br> B
<br> r
<br> 1
<br> Z
<br> z
<br> Zp7
<br> 4.6
<br> Br11
<br> Pr6
<br> Z
<br> P
<br> 4
<br> N
<br> s
<br> p
<br> 4.4
<br> Zp5
<br> 4.2
<br> Br9
<br> Br8
<br> Pr3
<br> Pr4
<br> 4.3
<br> Zp,Zp1
<br> Po
<br> Zl
<br> V
<br> Br
<br> Bs,Bs1
<br> Nsp
<br> D
<br> Ti
<br> LEGENDA
<br> stav
<br> 4.2
<br> stav
<br> Zy
<br> O
<br> Zz
<br> US 04
<br> L3
<br> cyklotrasa
<br> vodovod
<br> 1BD3
<br> stav
<br> stav
<br> stav
<br> stav
<br> C02
<br> 1:2000
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Kraj:
<br> OX
<br> Datum: XX/XXXX
<br> ING.ARCH.XXXXX XXXXXX
<br> Projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXXX
graf_zm4_satov_vp_1 (139.85 kB)
4.7
<br> Pr5
<br> 4.5
<br> 4.1
<br> 4.6
<br> Pr6
<br> 4.4
<br> 4.2
<br> Pr3
<br> Pr4
<br> 4.3
<br> LEGENDA
<br> stav
<br> 4.2
<br> 1:2000
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Kraj:
<br> X
<br> Datum: XX/XXXX
<br> ING.ARCH.XXXXX XXXXXX
<br> Projektant: Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br> Podpis:
<br> Funkce:
Veřejná vyhláška doručení změny č. 4 územního plánu Šatov a úplného znění Územního plánu Šatov (37.11 kB)

Načteno

edesky.cz/d/7945553

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Šatov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz