« Najít podobné dokumenty

Město Modřice - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Modřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
M
IN
<br> <.>
3
m
<br> M
A
<br> X
<.>
<br> 5
0
m
<br>
<br> B21b
(nebo B26)
<br> Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s XXX.dovolenou rychlostí do XX km/h - modifikace schemata B/X.1
<br> Standardní pracovní místo <.>
Jednosměrná komunikace
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> 30 - 50
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> A15
<br> 1
<br> 50 -70
<br> 30 - 50
<br> B21a
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
<br>
<br> M
A
<br> X
<.>
<br> 5
0
m
<br> B21b
(nebo B26)
<br> Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s XXX.dovolenou rychlostí do XX km/h - modifikace schemata B/X.1
<br> Standardní pracovní místo <.>
Jednosměrná komunikace
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> 30 - 50
<br> 0
<br> 0
<br> A15
<br> 1
<br> 50 -70
<br> 30 - 50
<br> B21a
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce
<br> podélná uzávěra oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max.10 m
<br> příčná uzávěra jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> M
IN
<br> <.>
3
m
<br>
<br>
<br> A15
<br> M
IN
<br> <.>
3
m
<br> M
A
<br> X
<.>
<br> 5
0
m
<br>
<br> B21b
(nebo B26)
<br> Schéma pro označení pracovního místa na komunikaci s XXX.dovolenou rychlostí do XX km/h - modifikace schemata B/X.1
<br> Standardní pracovní místo <.>
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh <.>
<br> 1
<br> 50 -70
<br> 30 - 50
<br> 0
<br> B21a
<br> C4a
<br> Z2
<br> 30 - 50
<br> 0
<br> 0
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1
<br> 1 11
<br> 1
<br> 0
<br> A15
<br> B21b
<br> (nebo B26)
<br> 1
<br> 50 -70
<br> 30 - 50
<br> B21a
<br> 30 - 50
<br> příčná uzávěra jednostr...
OOP
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
IČ DIČ Telefon DS E-mail Internet
708 88 337 CZ70888337 541 651 328 x2pbqzq posta@jmk.cz www.jmk.cz
<br>
<br> Č.j.: JMK 167285/2023 Sp.zn.: S - JMK 162821/2023/OD Brno 20.11.2023
<br> *KUJMXOPZN7JP*
Toto opatření nabývá účinnosti dne 25.11.2023
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle
ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (dále také „zákon o silničním provozu"),ve věcech stanovení místní
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích I.třídy,v řízení o opatření
obecné povahy podle obecné úpravy § 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád (dále také „správní řád“) a podle zvláštní úpravy § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,po
písemném vyjádření Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát
Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 2173/38,611 32 Brno,IČ 75151499 (dále
také „Policie ČR“) č.j.KRPB-186912-2/ČJ-2023-0602DI-KUD ze dne 25.09.2023,podle ust.§ 77 odst.1
písm.b) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>  na silnici I/23 Dráchov – Jindřichův Hradec – Třebíč – Brno (dále také „I/23 dálniční přivaděč
Brno-západ“) v místě cca km 142,086 – 145,214 jejího provozního staničení <,>
<br>  na silnici I/41 Brno - dálniční přivaděč Brno – jih,v místě cca km 0,000 – 2,985 jejího provozního
staničení <,>
<br>  na silnici I/42 Brno – Velký městský okruh (dále také „I/42 Brno – VMO“) v místě cca km 0,000 -
17,705 jejího provozního staničení <,>
<br>  na silnici I/43 Brno – Svitavy – Lanškroun – Králíky – st.hranice (dále také „I/43 Brno“),v místě
cca km 0,000 - 4,500 jejího provozního staničení <,>
<br>  na ...

Načteno

edesky.cz/d/7945513

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Modřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz