« Najít podobné dokumenty

Město Rumburk - Příloha1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rumburk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha1
strana 1 opatření obecné povahy č.j.: OSÚ-SSÚ/50540-23 sp.zn.: OSÚ-SSÚ/7404-2023
http://www.rumburk.cz
<br> e-mail: jan.mlejnek@rumburk.cz Telefon: 412 356 267
<br>
<br> Městský úřad Rumburk
<br> třída 9.května 1366/48,408 01 Rumburk
<br> odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
<br>
Číslo jednací: OSÚ-SSÚ/50540-23
<br> Spisová zn.: OSÚ-SSÚ/7404-2023/Mlejj
<br> Počet listů: 2
<br> Počet příloh: 1/2
<br> Oprávněná úřední osoba: Mgr.XXX XXXXXXX
<br> Datum: XX.XX.XXXX
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> Městský úřad Rumburk,odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad,jako příslušný
<br> orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III <.>
<br> třídy,místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro
<br> provozní informace na silnici II.a III.třídy,místní komunikace a veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,v souladu s ustanovením § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
<br> v platném znění,v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) téhož zákona a v souladu
<br> s ustanovením zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“)
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v osazení přechodného dopravního značení či zařízení dle příloh „opatření obecné
<br> povahy“ <,>
<br> v místě: na místní komunikaci Lužické náměstí v Rumburku na
<br> parkovacích místech <.>
<br> dopravní opatření: Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci dle přílohy
<br> schématu dopravního,k zajištění společenské a kulturní akce v lokalitě <,>
<br> navrhovatel: Dům dětí a mládeže – příspěvková organizace,IČ: 65082231 <,>
<br> Rumburk,U Stadionu 1133,408 01 Rumburk <,>
<br> z důvodu: „veřejná Mikulášská nadílka 2023“ <,>
<br> v termínu: dne 05.12.2023 v čase 07:00 hodi...

Načteno

edesky.cz/d/7945484

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rumburk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz