« Najít podobné dokumenty

Město Dvůr Králové nad Labem - Souhlasné stanovisko k návrhu koncepce "Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dvůr Králové nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhlasné stanovisko k návrhu koncepce Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035
Pivovarské náměstí 1245 |500 03 |Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111|fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.khk.cz
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> dle rozdělovníku
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 09.10.2023
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK–32384/ZP/2023
VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA,IPPC a technické
<br> ochrany životního prostředí
LINKA | MOBIL: 720 067 071
E-MAIL: drybanska@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 15.11.2023
<br> Počet listů: 12
Počet příloh: 0/listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 208.3,A/10
<br> STANOVISKO
<br> podle ust.§ 10g odst.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů,k návrhu koncepce „Strategie
Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035“
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,jako věcně
příslušný úřad podle ust.§ 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX EIA),na základě návrhu koncepce
Strategie Královehradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035 (dále jen
Koncepce) včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a vyjádření k němu
podaných,vydává postupem podle ust.§ 10g odst.1 zákona EIA z hlediska přijatelnosti vlivů
na životní prostředí:
<br> SOUHLASNÉ STANOVISKO
<br> k návrhu koncepce
<br> „Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti cyklistické dopravy do roku 2035“
<br> a stanoví podle ust.§ 10g odst.2 zákona EIA následující podmínky,kterými budou
zajištěny minimální možné dopady realizace koncepce na životní prostředí a veřejné
zdraví:
<br> 1.Při lokalizaci cyklostezek ve ...

Načteno

edesky.cz/d/7945469


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dvůr Králové nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz