« Najít podobné dokumenty

Město Neratovice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - nám. Republiky, Neratovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Neratovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - nám. Republiky, Neratovice
Spis.zn.: č^-:.Vyřizuje: Tel: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE odbor správních činností a dopravy Kojetická 1028,277 11 Neratovice MěÚN/090678/2023 MěÚN/097905/2023 Ing.XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX ol a.hrabalova neratovice.cz Městský úřad Neratovice Odbor školství a vnějších vztahů Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Koj etická XXXX XXX XX Neratovice Neratovice dne XX.11.2023 Počet listů: 2 Přílohy: DIO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Neratovice - odbor správních činností a dopravy,jako věcně a místně pnslušný úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle § 66 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost,stanovenou mu ustanovením § 124 odst.l a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen,^ákon o silničním provozu"),a po předchozím písemném vyjádřem příslušného orgánu Policie ČR,postupem podle § 77 zákona o silničním provozu a využití ustanovení části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řáď'),vydává toto: OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU (podle ustanovení § 77 z.č.361/2000 Sb <.>,v platném znění) kulturní akce -„Svatobarborský jarmark" na pozemní komunikaci - parkovací plocha na nám.Republiky,par.č.242/1 a 466/1 v obci Neratovice (535087),v katastrálním území Neratovice (703567) Článek l zhotovitel,důvod,termín a místo úpravy l.Zadavatel: Město Neratovice,IČ: 00237108,Odbor školství a vnějších vztahů,Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,Koj etická XXXX,XXX XX Neratovice X.Odpovědna osoba: Město Neratovice,IČ: 00237108,Odbor školství a vnějších vztahů,Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX,Kojetická XXXX,XXX XX Neratovice X.Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajistěm bezpečnosti a plynulosti provozu při kulturní akci „Svatobarborský jamiark" na pozemní komunikaci - parkovací plocha na nám.Republiky,par.č.242/1 a 466/1 v obci Neratovice (535087),v katastrálním území Neratovice...

Načteno

edesky.cz/d/7945468

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Neratovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz