« Najít podobné dokumenty

Praha 2 - OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o stavební zábor - betonáž - automixer a pumpa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 2.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2023-524879.pdf
Městská část Praha 2 – vítěz Město pro byznys 2012,2013,2014,2017,2019 a Město pro byznys desetiletí – cena týdeníku Ekonom
ÚMČ Praha 2,náměstí Míru 20,120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111,ved.odboru: 236 044 288,fax: 222 510 138
e-mail: josef.gal@praha2.cz,www.praha2.cz,IČ: 00063461,ID datové schránky: y7yb44i
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br> Sp.zn.: ODUR/524879/2023/Ste Praha,dne 20.11.2023
Č.j.: MCP2/531929/2023/ODUR/Ste
Vyřizuje: Ing.Zoran Stehlík,Odbor dopravy a územního rozvoje
tel: 236 044 279
e-mail: zoran.stehlik@praha2.cz
<br>
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Úřad městské části Praha 2,odbor dopravy a územního rozvoje (dále jen "správní orgán") příslušný podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých
zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obecně
závazné vyhlášky hl.m.Prahy č.55/2000 Sb.HMP,kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,a
podle § 171 a násl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) po projednání s policií
<br> vydává
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v osazení svislého přechodného dopravního značení pro potřeby stavebního záboru:
<br> 1 x B28 + E13 "30.11.2023"
<br> 1 x B28 + E13 "30.11.2023 MIMO VOZIDEL STAVBY"
<br> 2 x IP12 + E13 (Text pro daný úsek ZPS) + E13 (číslo daného úseku ZPS)
<br> 1 x C4b + Z4a,2 x Z4a,oplocenky Z2 dle potřeby zajištění koridoru
<br> (viz ověřená grafická příloha)
<br> v místě: Polská 1282/16,Praha 2 - Vinohrady
<br> v termínu: od 30.11.2023 do 30.11.2023
<br>
<br> Informace k provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných dopravních značek musí být v souladu s písemným vyjádřením
Polic...
XSP_HI_Polska16_PUMPA.pdf.pdf
LEGENDA
<br> — HRANICE POZEMKÚ KN HRANICE ŘEŠENÝCH
<br> “ ________ ĚĚŠĚWCŠBJEKT <.>
<br> BAREVNÉ DLE _ STAVEBNÍCH OBJEKTÚ
<br> STÁVAJÍCÍ SOUSEDNI OBJEKTY
<br> 12 oplotenky :ajlšt'ujírí hráněn koridor -ro chodce
<br> POZN- - | M “%va mnm RW
<br> novou rum
<br> PRWEKT | PROJECT
<br> STAVEBNIÚPRAVY <,>
<br> PŘISTAVBAVÝTAHU-
<br> _ _ “*=—„__ BDPOLSKA ' - - _ _.9 E a“ MISTO MAVBY IIITE PLACE OCELIRELEAGE WEPOS! _.<.> ' '." LG“ 513 po-nl.Polská 128216.Dokumentace pro územní -' -.'.<.> ;.Ph „farm.k.ú.Vlnohrady,rozhodnuti & stavebni povoleni _ ' mau- mir-rů- parc.č.2108.Praha 2 -.“""— " ' mmomcuzm :oemrnlsmvsam WRAW \ \ NASTAVIA mamca/| AmsrAvu—vhmu XXXXXX XXXXXXXXX SJM Mgr.Jan Vlačlha & Společenství vla-mika domu „„ Pohka 1252,15 Ing.arch.Pavlína Vlaůihová Polská 1252/16.Praha 2 u-nh Praha 2.Vinohrady,Jihovýchodnl III 729! 17 Polská 1262I16.Vinohrady „31.1.115- 120 no Praha 4 - Záběhlice.141 00 (Praha z).120 00 Praha vuni !
<br> GENERALNI mazut/ml mono? mmm
<br> Genius Locl s.r.o.Jihovýchodní "16.19 Praha 4 141 00 ww.hstrukturam
<br> CMT FDI PART ID 0 - SITUAČNI VÝKRESY ooolr.| sscnou
<br> zr.kp
<br> “ f/cJ-a _ ocoz Ing.arch.Palena Vlačlhová mlr- Mgr.JI „5 k _ — vedou dbal: AUTOR "Avnnu
<br> MNOHEM/AL
<br>.Ing.Imon zavoní Ing.arch.Pavllna Vlačihová
<br> Zábor parkovacích mí "wg“m'?
<br> objezd 113m2 oder.10 k.č 4 — Modrá zóna parkování '
<br> Jednodennl stavebni zábor 89m2 16.10.2023
<br> Z2 oplocenky zaišt'ujici
<br> ' chráněný koridr pro chodce
<br> 42m2 Staly zabor od 09.10.2023 -
<br> ' 01.01.2023
<br> V6 smyslu.wmmovn.Ing.aroh.Pav|1na Vladhova
<br> :—
<br> _ ÁSTRALNÍ SlTUAČNI VYKRES
<br> WT | DATUM | DAT!
<br> 2XA4
<br> 12! 2021
<br> mnm— _ "sumou.Éruuesr C_2_ 1:500 “mm“ C“— _ _ _ __“

Načteno

edesky.cz/d/7945436

Meta

Dopravní informace   Stavební informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 2      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz