« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Libušino údolí 58, p.p.č. 1596/9, 1849/1 k.ú. Pisárky-odvolání proti dod.pov.st.úpravy penzionu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Libusino-vyrozumeni.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor územního a stavebního řízení
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního a stavebního řízení
<br> Malinovského náměstí 3 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Stavební úpravy penzionu Libušino údolí 511/58,Brno-Kohoutovice
<br> -vyrozumění účastníků řízení
<br>
<br> Úřad městské části města Brna,Brno – Kohoutovice,Odbor výstavby a územního plánování (dále jen
<br> „stavební úřad“),postoupil zdejšímu odboru odvolání Radka Myšulky,Libušino údolí 197/60,Brno a Veroniky
<br> Pavlačkové,Teyschlova 1090/21,Brno proti dodatečnému povolení č.j.MCBKOH/01464/2023/OVUP/Jaš <,>
<br> kterým byla dodatečně povolena stavba ve výroku rozhodnutí označená jako : Stavební úpravy penzionu
<br> Libušino údolí 511/58,Brno-Kohoutovice
<br> Podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu byla kladná závazná stanoviska Hasičského záchranného sboru
<br> JmK,ev.č.HSMB-73-1-419/1-OPST-2021,Krajské hygienické stanice JmK č.j.KHSJM 14076/2021/BM/HOK <,>
<br> ze dne 15,4,2021 a Magistrátu města Brna Odboru životního prostředí a Magistrátu města Brna Odboru
<br> vodního a lesního hospodářství a zemědělství uvedená v koordinovaném stanovisku č.j.MMB/0123422/2021 <,>
<br> ze dne 21.4.2021 <.>
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že v podaných odvoláních odvolatelé brojí proti obsahu závazných stanovisek a otázkám <,>
<br> které řeší,obrátil se zdejší odbor v souladu s ust.§ 149 odst.7 správního řádu v platném znění,na nadřízené
<br> správní orgány se žádostí o potvrzení nebo změnu výše zmíněných závazných stanovisek <.>
<br>
<br> Odvolací správní orgán postupně obdržel sdělení Krajského úřadu JmK Odboru životního prostředí
<br> č.j.MMB/0291548/2023,ze dne 22.6.2023,na úseku ochrany ovzduší,odpadového hospodářství a ochrany
<br> přírody a krajiny s tím,že se zde nejedna o závazná stanoviska.Dále odvolací správní orgán obdržel kladné
<br> závazné stanovisko Krajského úřadu JmK Odboru životního prostředí č.j.JMK 94219/2023,ze d...

Načteno

edesky.cz/d/7945429

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz